Lisää Luomua -kiertueen satoa Seinäjoella 9.11.12: Luomunautaa markkinoille

1 min read

Luomua laadulla

Mikä rajoittaa tuotantoa?

Lisaaluomua naudat 620x360px

Ryhmissä pohdittiin luomutuotteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmissä pyrittiin myös löytämään vastauksia tai tuomaan ongelmat selkeämmin esiin liittyen päivän teemaan.

Ryhmätöiden pohdintoja 2. Miten luomunautaa lisää markkinoille? Mikä rajoittaa tuotantoa?

Ensimmäisenä kohtana tuovat naudantuottajat esiin kannattavuuden. Yksinkertaisesti euroja tarvittaisiin lisää lihan hintaan. Rajoittavana tekijänä laajentamisella ja tehostamiselle nähtiin peltojen vähyys sekä luonnollisten laidunten puute Etelä-Pohjanmaan alueella. Peltoa on myös saatavissa rajallisesti Etelä-Pohjanmaalla. Ja jos peltoa olisi saatavilla, on hinta suhteettoman kova.

Pienteurastamoiden ja jakeluketjun vähyys hankaloittavat myös lihatilan kehittymistä ja lihan markkinoille saattamista.

Säädöksissä tulee esiin monta ongelmakohtaa, joista erityisesti tilavaatimukset ja rakenneratkaisut sekä luomusäädökset aiheuttavat turhia kustannuksia ja vaivaa tilalliselle.

Lihatiloille haasteita luovat myös tämän vuoden kuivikepula ja valkuaisrehun tarve. Myös vasikkaketjua maitotilalta lihatilalle tulisi tehostaa, jotta kaikki luomuvasikat päätyisivät tulevaisuudessa luomuketjuun.