Viljan hintalaskuri perustuu viljan rehuarvon mukaisen hinnan määrittämiseen. Rehuarvon mittarina toimii hehtolitrapaino. Hehtolitrapainoltaan painavampi vilja on rehuarvoltaan kevyempää parempi. Tämän merkitys yksimahaisten eläinten ruokinnassa on suurempi kuin märehtijöillä. Rehuarvo on määritetty viljalle, jonka kuiva-ainepitoisuus on 86%, mikä tarkoittaa viljan kosteutta 14%. Mikäli viljan kosteus poikkeaa tästä, laskuri tekee kosteuskorjauksen hintaan ilmoitetun kosteusprosentin mukaan, jolloin huomioidaan se, että maksetaan kuiva-ainekiloista, ei vedestä. *)

Viljan hinnan perusteena käytetään markkinatietoa, joka julkaistaan esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuudessa tai toimijoiden nettisivuilla, kuten www.vyr.fi.

Laskuri ei suoraan sovellu viljan pystymyynnin hinnoitteluun, koska siinä ei oteta huomioon viljelystä ja kuivauksesta syntyneitä kustannuksia. Katso lisätietoa tilojen välisen viljakaupan suositelluista käytännöistä ja sopimuspohjista: www.farmarinporssi.fi.

Viljan markkinahinta euroa/tn

Esim. Maaseudun Tulevaisuuden maanantainumerosta (vain kokonaislukuja)

Ohra vai kaura

 

Märehtijät vai siat

 

Kosteusprosentti

Itse mittaamalla saatu (pelkkä lukuarvo, ei desimaaleja)

Hehtolitrapaino

(pelkkä lukuarvo, max 69)

 

REHUN TONNIHINTA ANNETUILLA ARVOILLA:

euroa

 

*) Laskuri huomioi myös hehtolitrapainon korjauksen viljan kosteuden mukaan niin, että yli 18 %:n kosteuksissa lisätään hehtolitrapainoa taulukkoarvon mukaan (www.farmarinporssi.fi). Tällöin erityisesti 21, 27, 33 ja 39 %:n kosteusarvoissa viljan hinta voi nousta jonkin verran.