Pohjois-Karjala

Yrityskokonaisuus ja johtamispalvelut

Yrityskokonaisuus ja johtamispalvelut

Yrityskokonaisuus ja johtamispalvelut
Maatalouden nopea rakennekehitys ja heikko kannattavuustilanne ovat lisänneet johtamisosaamisen tarvetta maatiloilla entisestään.

Palvelutarjontaamme on muokattu vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita. Yrityskokonaisuuden ja johtamisen palveluissa yhdistyvät tuotanto- ja talousneuvonta sekä LEAN-johtamispalvelut. Neuvonnan kasvanut tarve on keskittynyt kilpailukyvyn kehittämiseen tähtääviin palveluihin. Tuotantoa kehittäville tiloille on laadittu investointeihin liittyviä liiketoimintasuunnitelmia sekä talouden hallintaan liittyviä palveluita kuten kassabudjetointia, analysointia ja seurantaa. Lisäksi on laadittu yhtiöittämisselvityksiä, joiden pohjalta on edetty maatilojen yhtiöittämisiin. Tuotannon jatkamista tai tuotantosuunnan muuttamista miettivillä tiloilla on käyty kehittämiskeskusteluja ja tehty neuvontaa kilpailukyvyn kehittämiseksi erilaisten tulevaisuusvaihtoehtojen mukaisesti. Sukupolvenvaihdosneuvonnassa on otettu huomioon luopujien ja jatkajien tarpeet sekä tilan kehittäminen kokonaisuutena. Lean-johtamispalveluita on toteutettu tilakohtaisen neuvonnan lisäksi hankkeiden pienryhmissä. Tiloille on tarjolla tuotantoon ja talouteen liittyvät palvelut kokonaisvaltaisesti ml. tuotannon suunnittelu ja ohjaus sekä talousneuvonta ja tilipalvelut.