Pohjois-Karjala

Uutta kohden - hallituksemme näkökulma

Uutta kohden - hallituksemme näkökulma

Uutta kohden - hallituksemme näkökulma
Viime joulukuussa allekirjoitimme yhdistymissopimuksen, jossa luotiin pelisäännöt ja raamit uuden ProAgria Itä-Suomen yhdistymiselle.

Hanke on edennyt suunnitellusti ja työtä on ollut paljon. Saamme purettua paljon päällekkäisiä toimintoja ja myös toimintatavat yhtenäistyvät, aikaisemmin toimimme jokainen hieman eri tavalla. Maakuntien väliset raja-aidat ovat poissa ja hyvä niin. Neuvonnan laaja osaamispotentiaali tulee meidän kaikkien käyttöön samanlaatuisena ja saman hintaisena.  Asiakaspinnassa ja kenttätyössä muutos ei juurikaan näy. 

Myös kustannussäästöt ovat merkittäviä ja tulevat tarpeeseen, sillä neuvonnan kate on pieni ja toimintaamme saama valtionapu on pienenemässä edelleen. Uudenkaan yhdistyksen ei ole tarkoitus tuottaa merkittävää voittoa, mutta toiminnan kulut tulee saada reilusti katetuksi, jotta toimintaa voidaan ylipäätään harjoittaa ja kehittää.

Pidämme syksyllä edustajiston vaalit, jotta uusi yhdistys voi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Tervetuloa mukaan kehittämään uutta itäsuomalaista neuvontajärjestöä.

Suuri kiitos toimivalle johdolle ja toimihenkilöille sekä hallinnoille työpanoksesta yhteiseksi hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa kohti uutta ProAgria Itä-Suomea.

Anssi Sirviö ProAgria Kainuun hallituksen puheenjohtaja.

Juha Eskelinen ProAgria Pohjois-Savon hallituksen puheenjohtaja.

Kari Piironen ProAgria Pohjois-Karjalan hallituksen puheenjohtaja.