Pohjois-Karjala

Tulosta maidosta-koulutushanke

Tulosta maidosta-koulutushanke

Tulosta maidosta-koulutushanke
Vuoden 2018 aikana hankkeessa järjestettiin 52 koulutustilaisuutta, joihin sisältyi 223 x 45 minuutin oppituntia.

Osaan koulutuksia järjestettiin myös etäyhteys ja/tai tallennus. Koulutuspäivän kesto oli keskimäärin 4,3 oppituntia. Lisäksi järjestettiin kaksi 2 päivän opintomatkaa sekä 2-päiväiset navettarastit, joista kertyi yhteensä 29 oppituntia. Koulutuksiin, pienryhmiin, opintomatkaan ja hankkeiden yhteisiin tilaisuuksiin osallistui 183 eri henkilöä Pohjois-Karjalasta ja 60 osallistujaa naapurimaakunnista yhteistyöhankkeiden kautta. 27% naisia ja 73 % miehiä. Osallistujista alle 29-vuotiaita oli 23%, 29-64 -vuotiaita 70% ja 7% yli 65-vuotiasta henkilöä. Alla olevassa taulukossa on eritelty hankkeen koulutustilaisuuksien tavoitemäärät, jotka täyttyivät hankkeen aikana.

Itäsuomalaisten eri maakunnissa toimivien maitoalan hankkeiden yhteistyönä järjestettyihin Navettarasteihin huhtikuussa osallistui runsas joukko maitoyrittäjiä erityisesti naapurimaakuntien hankkeiden tuella.  Pohjois-Karjalasta osallistui vain kourallinen yrittäjiä. Navettarastien kokoontumispaikkana oli Nurmes. 

Varsinaisen kohderyhmän lisäksi avoimiin tilaisuuksiin osallistui myös opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Koulutusmateriaaleja ääni- ja videotallenteina sekä luentoina on tallennettu hankkeen kotisivuille.

Koulutustilaisuuksien määrä 1.11.2015-31.10.2018 ja kuviot osallistujien sukupuoli-, ikä- ja asuinkuntajakauman mukaan

Toimenpide

2016

2017

2018

yhteensä

Tavoite

Info- ja tiedotustilaisuudet, kpl

2

4

1

7

6

Teemapäivät, kpl

2

11

5

18

15

Koulutusryhmät (pienryhmät)

11

14

2

27

21

Koulutustapahtumat pienryhmissä, kpl

23

68

42

133

105

Muut koulutustapahtumat

2

8

6

16

-

Kotimaan opintomatkat

 

 

3

3

3

Ulkomaan opintomatkat

 

1

 

1

3

Hankkeen päätavoitteiden - maidontuotanto- ja investointien määrän tukeminen ja yrittäjien talousosaamisen lisääminen - osoittamaa koulutusta on hankkeen aikana tarjottu ja kehitetty aktiivisesti. Ne yrittäjät, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet tilaisuuksiin ja pienryhmiin, ovat tehneet investointiratkaisuja ja näillä tiloilla tapahtuu positiivista kehitystä. Maidontuotannon määrän kehitys Pohjois-Karjalassa on edelleen alavireinen, eikä Tulosta Maidosta- hankkeen taustatavoitteena ollut investointien määrä ole riittävä ylläpitämään nykyistä maidontuotannon määrää.  

Tulosta maidosta-koulutushankkeen jatkoksi esitetään kehittämishankkeita ja toimia, joissa keskeisenä aiheena on maitotilojen investointihankkeiden toteuttaminen.

Koulutushanketta rahoittivat Euroopan maaseuturahasto, Suomen valtio, Pohjois-Karjalan kunnat, Osk. ItäMaito, Arla Oy Itä-Suomi, Osk. Maitomaa sekä koulutuksiin osallistuneet yrittäjät. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2015-31.10.2018 ja kustannusarvio 453 975 euroa. Hallinnoijana oli ProAgria Pohjois-Karjala ja tuensiirtokumppaneina TTS Työtehoseura, Karelia ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Yhteistyötä tehtiin alueen sidosryhmien ja alantoimijoiden sekä itäsuomalaisten maitoalan hankkeiden kanssa. Hankkeen ohjausryhmänä toimi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asettama maakunnallinen maitoryhmä.