Pohjois-Karjala

Tilipalvelut

Tilipalvelut

Tilipalvelut

ProAgria Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Kajalan tilitoimistopalvelut tuottivat jo vuoden 2018 aikana osan palveluista yhteistyönä, ennakoiden toiminnan yhteensovittamista vuonna 2019. Maatilojen tilipalvelut käsittivät kirjanpidon ja verotilinpäätöksen sekä tarvittavat ilmoitukset verohallinnolle.