Pohjois-Karjala

Tiedolla tuloksia -hanke

Tiedolla tuloksia -hanke

Tiedolla tuloksia -hanke
Viljelijöillä on jatkuva tarve saada tietoa maataloutta koskevista tukijärjestelmistä laajasti, ajantasaisesti, oikein ja helposti, niin että niitä pystytään hyödyntämään tilatasolla.

Tiedon on oltava oikea-aikaista ja sen on oltavahelposti ymmärrettävässä muodossa kunkin alueen tarpeita ajatellen. Tähän tarpeeseen liittyen Tiedolla Tuloksia tiedonvälityshankkeen tavoitteena on järjestää vuosittain tukiehtoihin liittyviä EU-tukitiedotustilaisuuksia sekä muita maatilojen ja maaseudun tarpeita vastaavaa tiedotusta ja tilaisuuksia.

Tiedolla Tuloksia- tiedonvälityshankkeen vuoden 2018 toimenpiteisiin kuuluivat erilaiset yksittäiset infot, EU- tukihakuun ja tukijärjestelmiin liittyvät infot sekä Tietotori- tapahtuma.  Infojen lisäksi Tiedolla tuloksia hanke päivitti säännöllisesti FB- sivuja ja jakoi sitä kautta tietoa maataloudesta ja maaseudusta. ProAgria Itä-Suomi lehdessä ilmoitettiin tapahtumista ja julkaistiin artikkeleita. Lisäksi julkaistiin Maatalousmuovien noutopalvelu- esite.  Infoja mainostettiin myös alueella julkaistuissa paikallis- ja aluelehdissä sekä ProAgria Pohjois-Karjalan internet sivuilla.  Kevään 2018 aikana julkaistiin EU- tukikalenteri 2018-2019. Infoja järjestettiin omistajanvaihdoksista, sähköisistä työkaluista, EU- tukiin liittyvistä asioista, maatilan yhtiöittämisestä ja maatilan vuokraamisesta. Osallistujia hankkeen infoissa oli yhteensä 438. Tiedolla tuloksia hanke käynnistyi vuonna 2016 ja päättyy vuoden 2019 lopussa.