Pohjois-Karjala

Ravinnerenki tutkii ja havainnoi maatiloilla

Ravinnerenki tutkii ja havainnoi maatiloilla

Ravinnerenki tutkii ja havainnoi maatiloilla
Ravinnerenki kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maatiloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan.

Projektipäällikkö: Teija Rantala (Savonia ammattikorkeakoulu)

Vastuuhenkilö ProAgria Pohjois-Karjalan osalta Kaisa Matilainen

Rahoittaja: Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Maaseuturahasto ja Pohjois-Karjalan kunnat

Hankkeen kokonaisbudjetti: 999 516 €, ProAgria Pohjois-Karjalan osuus 134 700 €

Hankkeessa mukana: Savonia ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Luke, ProAgria Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, Ylä-Savon ammattiopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Syke

Ravinnerenki (24.6.2015 – 31.5.2019) kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maatiloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan. Ravinnerenkiä koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu, mutta hankkeen toteutuksessa on mukana monipuolinen toteuttaja- ja yhteistyöjoukko. Mukana on niin neuvonta, tutkimus, koulutus ja viljelijät.

Pohjois-Karjalassa järjestettiin vuonna 2018 infotilaisuuksia keväällä Joensuussa Luomulla nousuun päivä yhdessä Kasvua pellosta-hankkeen kanssa ja Vettä pellolla infoja (6 kappaletta) eri puolella Pohjois-Karjalaa yhdessä Mavaplanin Perku- hankkeen kanssa. Kesällä ja syksyllä järjestettiin yhdessä ProAgrian muiden hankkeiden kanssa demo tilaisuuksia Luomumaitoa laitumelta Liperissä, Valkuaista pellolta ja tietoa maasta Kiteellä sekä muokkausnäytökset Valtimolla ja Kiteellä. Lisäksi järjestettiin kosteikkopäivä Liperissä ja Separointia ja uutta lypsyrobottitekniikkaa päivä Kiteellä. 

Havaintomaatilatoiminnassa tutkittiin sinileväliuskojen toimivuutta rantavesien analysoinnissa.

Lisätietoja: http://ravinnerenki.savonia.fi ja www.facebook.com/ravinnerenki