Pohjois-Karjala

Maito- ja naudanlihayrityksille

Maito- ja naudanlihayrityksille

Maito- ja naudanlihayrityksille
Maitotilan johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa omasta karjasta ja vertailutietoa siitä, missä muut menevät.

Tuotosseuranta on maitotilan johtamisen tärkeä perustyöväline. Vuonna 2018 tuotosseurantaan kuului 282 tilaa. Tuotosseurantatiloilla oli yhteensä 11 445 lehmää. Keskimääräinen karjakoko oli 40 lehmää/karja. Karjojen keskituotos vuonna 2018 oli 9852 kiloa. Energiakorjattu maitomäärä oli 14,5 kg/elinpäivä, kun se oli edellisenä vuotena 14,1 kg/elinpäivä. 69 tuotosseurantalehmää saavutti 100 000 maitokilon rajan ja yksi 150 000 maitokilon rajan vuonna 2017.

Ruokinnan ohjaus 

Ruokinnan ohjaus -palvelujen avulla haetaan järkeviä tilakohtaisia ruokintaratkaisuja. Huomioon otetaan paras vaihtoehto taloudelliseen tulokseen pääsemiseksi, mutta myös tilan tavoitteet, olosuhteet, kotoiset rehut ja karjan tuotanto-ominaisuudet. Ruokinnan ohjaus -palvelumme uudistuivat vuoden 2018 syksyllä. Uudistuksen lähtökohtana olivat asiakastoiveet. Kokemukset ruokintaohjauksen joustavasta palvelumallista ja tiiviimmästä ruokinnan onnistumisen seurannasta on vahvistanut näkemystä siitä, että karjatiloilla on tarve sparraavalle kumppanille karjan ruokinnan suunnitteluun. Ruokinnan asiantuntijan tekemä säännöllinen eläinten, rehujen ja olosuhteiden tarkastelu auttaa näkemään myös muut ruokintaan vaikuttavat tekijät ja miettimään vaikuttavimmat toimenpiteet tulosten parantamiseksi. Ruokintapalvelut sovitaan juuri tilan tarpeita vastaaviksi. 

Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 207 pohjoiskarjalaista maitotilaa. Ruokinnan ohjauspalvelut ovat myös naudanlihan tuotantoon erikoistuneiden ja emolehmätilojen käytettävissä. Lisäarvoa ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluille tuo sisäinen yhteistyö eri osa-alueiden (esim. talous- ja kasvintuotantoneuvonta) sekä sidosryhmien (meijerit, Luonnonvarakeskus, oppilaitokset) kanssa. 

Ruokinnan ohjaus -palveluita täydentävät täsmäpalvelut lanseerattiin syksyllä 2018. Täsmäpalveluissa syvennytään eri tuotannonosa-alueisiin projektinomaisesti; todetaan vallitseva tilanne ja laaditaan toimenpidesuunnitelma tilan tavoitteisiin pääsemiseksi. Täsmäpalveluita ovat mm. Vahvat vasikat, Ennätysensikot, Vireät Poikineet ja Upeat umpparit.  

Karjatsekki 

Vuoden 2018 keväällä aloitimme Karjatsekki -palvelun. Karjatsekissä muodostetaan tilan tavoitteet ja tunnistetaan oleelliset tekemiset tavoitteeseen pääsemiseksi. Navettakierroksella eläinten tarkkailun, ja sen lisäksi tunnuslukujen ja jo saavutettujen tuloksien, avulla muodostetaan tilakohtaiset tuotannon kehittämiskohteet ja tavoiteaikataulut. Vuonna 2018 Karjatsekki -palvelua hyödynsi Pohjois-Karjalassa 94 yrittäjää.  

EU tukineuvonta

Vuonna 2018 tukijärjestelmään ei tullut tuenhakijan kannalta suuria muutoksia, tukiehdot pysyivät pitkälti samoina. Tukihaku avautui huhtikuussa ja sulkeutui kesäkuun puolessavälin. Pohjois-Karjalassa jätimme 630 tukihakemusta. Tukihakemukset tehtiin sähköisesti Vipu- palvelussa. Syksyllä jätimme suurelle osasta yrittäjiä myös syysilmoituksen. 

NEUVO2020 

Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän avulla viljelijän on mahdollista saada neuvontapalveluja 7000 euron edestä, viljelijälle jää maksettavaksi jää arvolisänveron osuus. Neuvo2020- järjestelmän piirissä on ympäristö-, kasvinsuojelu-, eläinten hyvinvointi-, luomutuotanto- ja kilpailukykyneuvonta. Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän avulla on toteutettu laajasti erilaisia tilan kehittämistoimia. Näitä ovat mm. tulosanalyysit, tuotantokustannuslaskelmat, budjetointi, erilaiset kartoitukset muutostilanteissa (esim. investoinnit, tuotantosuunnan muutokset), täydentävien ehtojen tarkastelu, tukipuntari, luomuehtojen tarkastelu jne.

Neuvo 2020 -palveluiden käyttö Pohjois-Karjalassa vuonna 2018

Neuvontaosio

Neuvontaosiota käyttäneet tilat kpl

Ympäristö

202

Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike ja rehuhygienia

12

Tuotantoeläimet

70

Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto

 

Luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet

 

Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

122

Energia

13