Pohjois-Karjala

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme
Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu omana ja ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä koulutuksena.

Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu omana ja ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä koulutuksena. Ammatilliseen osaamisen koulutukseen käytettiin v. 2018 yhteensä 4477 tuntia 5,3 % työajasta, joka vastaa tavoitetasoa. Uusien toimihenkilöiden perehdyttämisessä ja osaamisvastaava työssä tehtiin yhteistyötä mm. kotieläinpalveluiden osata Pohjois-Savon kanssa. Verkkoympäristössä tapahtuva kouluttautuminen ja palaverointi on vakkiintunut käytännöksi ja se on koettu hyväksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Vertaisoppimista käytetään aktiivisesti osaamisen kasvattamisessa ja se koetaan usein parhaaksi tavaksi kasvattaa omaa asiantuntijaosaamista.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa ryhmänä sekä yksilökeskusteluina. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat luovat konkretiaksi koko organisaation asiakastarvepohjaiseen osaamisen tavoitetasoihin, jotta osaamisemme vastaa asiakastarvetta myös tulavisuudessa. 

Loppuvuoden aikana valmistauduttiin vuoden 2019 tapahtuvaan  operatiiviseen kolmen maakunnan toiminnan yhdistävään organisaatiomuutokseen Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa. Henkilöstöpäivät elokuussa olivat ensimmäinen yhteinen koko henkilöstön tapahtuma. Syksyn tavoitekeskustelukierrroksella koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa organisaatiomuutoksen toteutukseen ja antaa palautetta tehdyistä suunnitelmista ennen päätöksentekoa.

Työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveystoimintaa organisoi ja kehittää työsuojelutoimikunta, joka laatii vuosittain työhyvinvointisuunnitelman, jossa sovitaan henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä. Henkilöstöllä on käytössään omaehtoiseen työhyvinvointia edistäviin tarpeisiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä, jonka lisäksi on erilaisia palveluryhmien yhteisiä sekä koko organisaatiolle suunnattuja tapahtumia. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 3,4 %.

Vuoden proagrialainen ProAgria Pohjois-Karjalassa

 

Vuokko Mähönen vuoden proagrialaiseksi

Vuokko Mähönen, talous- ja omistajanvaihdosasiantuntija oli Pohjois-Karjalan valinta. Vuokko on moniosaaja ja tilanteen kuin tilanteen hallitseva kokenut asiantuntija.  Vuokkoon voi aina luottaa ja apua saa myös kollegat. Positiivinen toimihenkilö, joka ymmärtää myös vapaa-ajan merkityksen jaksamisessa.