Pohjois-Karjala

ERDI-projekti

ERDI-projekti

ERDI-projekti
ERDI-hankkeessa työskenneltiin monialaisessa, kansainvälisessä oppilaitosverkostossa ja yrityksissä.

Karelia ammattikorkeakoulun hallinnoima Erdi projekti aloitetiin vuonna 2016 ja se päättyi vuoden 2018 lopussa. Suomessa toisena toteuttajatahona toimia Savonia ammattikorkeakoulu.

ERDIssä työskenneltiin monialaisessa, kansainvälisessä oppilaitosverkostossa ja yrityksissä. ProAgria Pohjois-Karjala ja ProAgria Pohjois-Savo olivat hankkeessa mukana työelämäkumppaneina. ERDIssä kehitettiin opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien biotalousosaamista ja tuettiin yleisiä, monikulttuurisia ja monialaisia osaamistekijöitä ja asiantuntijuutta. Hankkeessa tehtiin esimerkiksi ProAgrian henkilöstölle kansainvälistymiskartoitus. Hanketta toteutettiin myös innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla.

ERDI-kumppaneita olivat Tšekki, Unkari, Alankomaat ja Slovakia sekä liitännäiskumppani Kanadasta, New Brunswickin alueelta. Kumppanuus on ollut innovatiivista. Eurooppalaiset korkeakoulut yhdistävät monialaiset verkostonsa tutkiakseen biotaloutta, koulutusta ja aluekehitystä eri näkökulmista: hallinto, maatalous, yritykset, talous, uusiutuva energia ja sosiaalisuus. Työelämäkumppanit edustivat myös monipuolista osaamista (yritys, kolmas sektori, vaikuttaminen ja neuvontapalvelut), maantieteellisesti laajalla alueella. Kukin korkeakoulu on tuonut projektille yhden työelämäkumppanin, joka on valittu huolellisesti. Innovatiivista on myös kanadalaisen korkeakoulun ja työelämäkumppanin osallistuminen projektiin jakamalla tietoa liiketoimintamalleista ja avaamalla uusia potentiaalisia markkinoita eurooppalaisille yrityksille. Myös Pohjois-Karjalan liitto tuki ERDIä liitännäiskumppanina, erityisesti tulosten levittämisessä. hankkeessa on luotu digitaalista avointa koulutusmateriaalia, luotu malleja ja työkaluja yhteistyöhön ja selvitetty biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja olemassa olevia käytäntöjä.