Oulu

Johtajan katsaus

Johtajan katsaus

Johtajan katsaus
Toimintaamme on kehitetty vahvasti, että monipuolistuva asiakaskunta saa hyvää ja asiantuntevaa palvelua.

Vuosi oli haasteellinen toimintaympäristön suhteen: ilmaston muutos, energia-asiat, talouden alavireisyys, yrittäjien hyvinvointi ja hallinnon tarkastustoiminta puhuttivat. Maitotila-asiakkaamme haastoivat asiantuntijoitamme. Kasvinviljelyn osalta erityisesti perunatilojen asiantuntijapalveluilla oli kysyntää, ja jatkoimme useita neuvotteluita eri toimijoiden kanssa. Myös perunaviljelyalat kasvoivat, ja siemenperunatalojemme voimakas kansainvälistyminen näkyi sopimusviljelyalojen jatkuvuutena. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla ELY:n tilastojen mukaan aiempaa vähemmän. Alueemme maidon-, naudanlihan- ja luomutuotanto jatkuivat vahvana. 

Vuoden lopulla valmistelimme kansainvälistä,  kymmenen maan yhteistä biotalouden verkostoitumishanketta. Mukana on viisi alueemme yritystä ja julkista tahoa. Maatilayritysten johtamisvalmiuksia kehittävän MaitoLiideri 2020 –hankkeen avulla saimme monenlaista johtamiseen liittyvää oppia käyttöömme. Ilmastonmuutoksen hillintään liittyen käynnistimme Ilmastoviisas viljelijä -hankkeen valmistelun. ProAgria Oulu hallinnoi 14:ää hanketta.

ProAgria Oulun osa-omisteinen 4dBarn Oy löysi uusia markkinoita Japanista. Yhtiön tavoitteena on muun muassa lisätä navetoiden tuottavuutta ja nostaa navettasuunnittelun laatua uudelle tasolle.

Sidosryhmätyö alkoi tuttuun tapaan heti vuoden alussa pohjoissuomalaisittain merkittävässä Nurmiseminaarissa Kalajoella. Pääteema olivat maatalouden hiiliasiat ja hiilen sidonta sekä sen tutkimuksessa olevat haasteet ja puutteet.

Meijerikentän kanssa tavoitteemme on ollut rakentaa entistä vahvempaa ja kilpailukykyisempää suomalaista maidontuotantoa alueellamme. Keskeisiä asioita ovat onnistuneet navettainvestoinnit, maidon tuotantokustannusten alentaminen, kotoisten rehujen käyttö, eläinten hyvinvointi ja maitotilojen johtaminen.

ProAgria Oulun ja MTK-Pohjois-Suomen välinen yhteistyö jatkui edellisten vuosien tapaan niin hallintojen kuin käytännön tekemistenkin tasolla.

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten toiminta oli monialaista ja kulttuurit ylittävää. Toiminta toteutti avaintulosalueittain asetettuja tavoitteita ja hanketoiminta oli kehittämisessä keskeisessä roolissa. Myöskin retkitoimintaa jatkettiin menestyksekkäästi. Oulun Kalatalouskeskus tehosti toimintaansa edelleen ja teki yhteistyötä VYYHTI -hankkeen kanssa vesistökunnostusasioissa.

Talouden osalta vuosi oli ylijäämäinen. Kokonaisliikevaihtomme oli noin 4,9 miljoonaa euroa, josta hanketoiminnan osuus oli lähes 848 000 euroa. Saimme myös julkista rahaa maaseutuneuvonnan, maa- ja kotitalousnaisten ja kalatalouden avaintulosalueille. Sen avulla toteutimme yleishyödyllisyyden ja tasapuolisuuden tavoitettamme. Asiakasmäärämme nousivat ja toiminta oli vaikuttavaa, tuottavaa ja taloudellista. Tähän tarvittiin ponnisteluja, mikä vaikutti tulokseen jonkin verran.
Talouden toteutumista seurattiin perusteellisesti henkilöittäin ja sektoreittain. YT-neuvottelut käynnistettiin vuoden lopulla.

Vesa Nuolioja
johtaja
ProAgria Oulu