Oulu

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma
"Missiomme on olla maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun puolestapuhuja ja mahdollistaja."

Vuoden 2019 taloudellinen tulos tappiollisten vuosien jälkeen on hieman voitollinen. Hyvä niin. Vaikka ProAgria Oulu ei olekaan suurta voittoa tavoitteleva yhdistys, pitemmän päälle on tärkeää, että toiminta on myös taloudellisesti kannattavaa, jotta voimme kehittää toimintaa ja vastata alueemme maatalouden ja maaseudun yhä vaativampiin tarpeisiin.

Hallitus otti työskentelyssään vuosina 2018 ja varsinkin 2019 pääpainoalueeksi talouden saattamisen tasapainoon ja voitolliseksi. Tämä kuitenkin niin, että asiantuntijapalveluiden laatu pysyy hyvänä koko laajalla ja monipuolisella toimintakentällä. Olemme kuitenkin pystyneet rekrytoimaan etupainoisesti osaavia asiantuntijoita, kun vuosina 2019 eläköityi ja 2020 jää eläkkeelle useita pitkäaikaisia rautaisia ammattilaisia. Joulukuussa aloitettiin myös yt-neuvottelut koko henkilöstölle. Kiitän koko henkilökuntaa tuloksen parantamisesta ja hyvästä yhteistyöstä toiminnan kehittämiseksi.

Toinen iso asia, mitä hallitus on pohtinut ja työstänyt, on järjestömme rooli koko maaseudun kehittäjänä, onhan missiomme olla maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun puolestapuhuja ja mahdollistaja. Maatilojen lukumäärä vähenee, kun samalla tilat kuitenkin kasvavat ja erikoistuvat. Näiden kehittyvien tilojen tarpeisiin huippuosaajiemme on kyettävä tarjoamaan laadukkaat asiantuntijapalvelut. ProAgria Oululla on lisäksi vahvasti toimivat Maa- ja Kotitalousnaiset ja kalatalouskeskus. Olemme pitäneet niiden toimintaa erittäin tärkeänä koko maaseudun hyvinvoinnin kannalta.

Alkanut vuosi on koronavirusepidemian vuoksi mullistanut elämäämme ja ihmiset ovat joutuneet miettimään asioita uudelta kantilta. Näen tässä mahdollisuuden maaseudun arvostuksen nousuun ja samalla ProAgrialle tilaisuuden olla mukana rakentamassa mission mukaista puhdasta ja elinvoimaista maaseutua. Toivonkin koko organisaatiomme ottavan tämän mahdollisuuden tosissaan. Maaseutuyrittäjyydelle on nyt tilausta.  Kiitänkin tässä yhteydessä ProAgria Oulun hallintoa ja johtoa siitä, että olemme olleet aivan eturintamassa koko järjestössä maatalouden ja koko maaseudun hyväksi tehtävässä työssä.

Kiitän Oulun Talousseuran maataloussäätiötä  tuesta, mitä se on myöntänyt vuosittain neuvonnalle, Maa- ja Kotitalousnaisille ja kalatalouskeskukselle. Tämä tuki on osaltaan turvannut maaseudun asukkaille koulutusta ja mielekästä tekemistä. Lisäksi säätiö on vuosittain jakanut stipendejä Oulun yliopiston opiskelijoille maatalouden ja maaseudun hyväksi tehtävälle tutkimustyölle. Säätiö on maaherra Eino Siuruaisen johdolla keskusteluttanut ja haastanut myös hallinnon johtoa edellä mainittujen  asioiden pohtimiseen.

Esa Heikkilä
hallituksen puheenjohtaja
ProAgria Oulu