Länsi-Suomi

Vesitalous

Vesitalous

Vesitalous
Salaojaneuvonnan kysyntä oli runsasta.

Olosuhteet salaojaojitustöihin olivat erittäin hyvät ja suunnitelmien paalutushehtaareita oli saman verran kuin edellisvuonna. Suunnitelmien kartoitustöitä tehtiin aivan vuoden loppuun asti ja suunnitelmista pääosa valmistuu 2021 vuoden kevääseen mennessä.

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen -hanke päättyi vuoden 2019 loppuun, mutta siihen liittyviä julkaisuja tehtiin vielä vuoden 2020 keväällä. Oppaissa annetaan suosituksia ja ohjeita erityisesti happamien sulfaattimaiden ja tulvien haittojen ehkäisyyn.   

MTK-Varsinais-Suomen Maan vesitalous ja kasvukunto -hankeen Vesitalouden hallinta -osiossa kohderyhminä ovat lisäksi viljelijöiden lisäksi myös ojitusyhteisöt ja suunnittelijat. Sisätilaisuuksia ei vuoden aikana voinut järjestää, mutta olimme mukana tekemässä  videoita/podcasteja esimerkiksi Peruskuivatus kuntoon -peltokierros videoon Salossa, Kuivatus kuntoon -Peltokierros videoon Taivassalossa. Videot ja hankkeessa tehdyt uutiskirjeet löytyvät verkkosivuilta: www.mtk.fi/maveka. Lisäksi olimme mukana Maveka hankkeen järjestämillä peltopäivillä Axxel Brusabyn koulutilalla, esittelemässä salaojien huuhteluun, pellon tasaukseen ja salaojitukseen liittyviä asioita.

Kuivatuskartoituksia ja neuvontaa tiloilla tehtiin myös osana Neuvo 2020 -järjestelmää. Neuvo 2020 -palveluiden kysyntä lisääntyi vuoden aikana. Neuvontaa ja kuivatuskartoitusta Neuvo 2020 -palveluiden avulla tehtiin yhteensä 46 tilalle. 

Vesitalousasiantuntijoiden toiminta jakaantui päätuotteille v. 2020 seuraavasti:                            

  • Salaojasuunnitelmien paalutukset 50 kpl 400 ha
  • Uudet salaojasuunnitelmat 45 kpl 325 ha, joista uusia säätösalaojituksia 90 ha.
  • Täydennysojitussuunnitelmat 25 kpl 255 ha, joista uusia säätösalaojituksia noin 100 ha.
  • Valtaojien putkitus- ja perkaussuunnitelmia yhteensä 15 kpl    
  • Salaojakartta tilauksia oli vuoden aikana 100 kpl.

Kaikkiaan erilaisia työtilauksia saimme vuoden aikana 182 asiakkaalta.

Yhdyskuntarakentaminen tielinjausten ja erityyppisten rakennettavien putkilinjojen ja sähkökaapelien vaikutuksesta aiheuttaa jatkuvasti salaojien korjaussuunnittelua.  Tilaajina ovat olleet useat tierakenteiden suunnittelua tekevät suunnittelutoimistot. Perinteisen vesitaloussuunnittelun lisäksi tehtiin, kosteikkosuunnitelmia, uusinta- ja korjaussuunnitelmia, nykyarvolaskelmia, valmistumistarkastuksia sekä mittaustöitä maarakennusurakoitsijoille.

Kuivatuksen toimivuus ja maan rakenne vaikuttavat merkittävästi pellon vesitalouteen ja satopotentiaaliin. Toimiva ojitus on kannattavan viljelyn perusedellytys, vaihtelevissa sääolosuhteissa kuivatuksen toimivuuden merkitys kasvaa, sillä tiivistyneen maan vedenläpäisy on hidasta ja viljelytoimenpiteet lisäävät maan tiivistymisriskiä entisestään.

Toimintaan on edellisvuosien tapaan kuulunut yhteistyö Salaojayhdistys ry:n, Ely-keskuksien, alueen salaojaurakoitsijoiden, putki- ja tarvike- ja laitetoimittajien kanssa.