Länsi-Suomi

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
ProAgria Länsi-Suomen uusi toimitusjohtaja Sami Iltanen katsoo tulevaan.

Aloitin ProAgria Länsi-Suomen toimitusjohtajana 1.1.2021. Pandemia oli tuolloin jo hyvässä vauhdissa toisella kierroksella. Koronavirus onkin vaikuttanut myös neuvonta- ja hanketoimintaan, joskaan ei läheskään samalla tavalla kuin moneen muuhun palvelualaan. Vaikka poikkeusolot muuttivat toimintatapojamme ja pienensivät myyntituottojamme, olivat kustannussäästömme tätä suurempia. Tuloksemme parani edellisestä vuodesta jääden kuitenkin tappiolliseksi. Isot sisäiset heilahtelut edellisen vuoden lukuihin verrattuna ovat pääosin selitettävissä juuri pandemiasta johtuvilla toimintatapojen muutoksilla.

Suuri osa neuvontatyöstä siirtyi digitaalisiin välineisiin ja omaksuimme etäyhteydet nopeasti tavaksi olla yhteydessä asiakkaisiimme. Tämä siirtymä tapahtui yllättävän kivuttomasti ja olemme saaneet asiakkailta positiivista palautetta uusista työtavoista. Matkakulumme laskivatkin merkittävästi, lähes 45 %. Kaikkea ei kuitenkaan pystytä tekemään etäyhteyksin, esimerkiksi tuotosseurannassa käyntimäärät laskivat selvästi ja tavoitteista jäätiin merkittävästi.  Paluuta normaaliin ei tulla näkemään vielä vuonna 2021 ja osa työtapojen muutoksista tulee jäämään pysyviksi.

Merkittävimmät haasteet toiminnassamme olivat hanketyössä ja sen osalta nimenomaan pienryhmätoiminnan toteuttamisessa ja opintomatkojen järjestämisessä. Pienryhmätoimintaa pyrittiin jatkamaan mahdollisuuksien mukaan ja siirtämään tapaamisia sähköisiksi, mutta opintomatkat jouduttiin perumaan.

Neuvo 2020 -palvelujen osuus palvelutuotoistamme on jatkanut selvää kasvuaan, vaikka järjestelmä suljettiin loppuvuonna tilapäisesti. Tämän tuetun ja myös hinnoittelultaan säädellyn neuvonnan kasvu oli osittain pois laskutettavasta myynnistämme. Yhden vuoden lukuja huolestuttavampaa on seurata neuvontatapahtumien määrän laskua. Vaikka trendi on laskeva, näemme edessämme valtavasti mahdollisuuksia. Siksi onkin syytä siirtää katse tulevaisuuteen.

Positiivista menneessä vuodessa on ollut se, että maaseudun sekä maa- ja metsätalouden arvostus on noussut huimasti. Sinänsä on ikävää, että se on edellyttänyt havahtumisen maailman haavoittuvaisuuteen. Tarvehierarkian peruskivet, ruuan saatavuus ja turvallisuus ovat olleet pitkästä aikaa koetuksella. On keskusteltu ruokahuollosta ja turvallisuutta on haettu väljemmistä asumisoloista.

Myös ilmastonmuutoksen hillintä, siihen sopeutuminen, vesienhallintaan liittyvät asiat sekä luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävät toimenpiteet tulevat olemaan entistä tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa. Tämä tuo paljon lisää mahdollisuuksia maaseudulle ja sen yrittäjille ja sitä kautta neuvontatyölle on entistä enemmän tarvetta.

Myös ProAgria Länsi-Suomessa lähdemme suuntaamaan tulevaisuuteen. Pohdimme toimintamallejamme ja sitä, miten pystymme parhaiten tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme. Vuosi 2021 tuleekin olemaan rakentamisen vuosi. Pandemian jälkeen otamme aktiivisemman otteen asiakkaistamme ja lähdemme edistämään asiakkaidemme liiketoimintaa entistä rohkeammin.

Sami Iltanen
Toimitusjohtaja
ProAgria Länsi-Suomi