Länsi-Suomi

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
ProAgria Länsi-Suomen toiminnassa tehtiin vuonna 2019 muutoksia.

Satakunnan kalatalouskeskuksen toiminta siirtyi sopimuksella osaksi Länsi-Suomen kalatalouskeskusta. Kalatalouskeskus toimii Satakunnan muutoksen jälkeen vain neljässä maakunnassa ProAgria keskuksen osana.

Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelu on hankkeiden kasvaessa siirtynyt osaksi kokonaistoimitusta. Maatalouteen erikoistuneita rakennussuunnittelun ammattilaisia Suomessa on erittäin vähän saatavissa. Rakennussuunnittelupalvelut päätettiin lopetettaa pitkään toimineen suunnittelijan jäädessä eläkkeelle.  

Tilipalveluita kehitettiin aktiivisesti satsaamalla resursseihin sekä ottamalla käyttöön sähköiset taloushallinnon järjestelmät ja palveluprosessit. Sen myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille täysin sähköisen taloushallinnon palvelut kirjanpidosta aina controller-palveluun.

Toiminnan suurimpana haasteena on toiminnan kannattavuuden ylläpitäminen, kun julkisen tuen määrä jatkuvasti vähenee. Myynnin lisääminen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen ovat keinoja parempaan kannattavuuteen. Asiakkuuden keskikokoa tulisi saada kasvatettua tehokkuuden parantamiseksi.   Lisäksi voimakkaat sesongit kysynnässä haastaa henkilöstöä ja toiminnanohjausta.

Asiantuntijapalveluiden haasteena on pystyä tuottamaan muuttuvien tarpeiden mukaista palvelua.  Jotta pystymme vastaamaan sekä asiakkaiden että sidosryhmien haasteisiin, on yhteiskunnan tuen säilyminen nykyisellä tasolla välttämätöntä. Koska ProAgria Länsi-Suomen alueen tiloilla tuotetaan käytännössä kaikkia maatalouden kasviviljely- ja kotieläintuotteita, ovat asiakkaiden vaatimukset osaamiselle ja palvelutarjonnalle poikkeuksellisen haasteelliset.

Nykyinen Neuvo 2020 -järjestelmä päättyy vuoden 2020 lopussa. Se on aktivoinut maatalousyrittäjiä käyttämään monipuolisesti asiantuntijapalveluja. Sen avulla on voitu suunnitella yrityksen tulevaisuutta tai kehittää eläinten hyvinvointia tai ympäristön ja maiseman hoitoa. Toivottavasti Neuvo -rahoitus jatkuu ilman katkosta myös tulevalla ohjelmakaudella, sillä mahdollinen katkos tuo mukanaan ison haasteen.

ProAgria Länsi-Suomen hanketoiminta oli vuonna 2019 merkittävää. Olimme alueen yksi merkittävimmistä maatalouden ja maaseudun kehittämishankkeiden toteuttajista. Hankerahoituksella pystymme monipuolistamaan toimintaamme kehittämällä alueen maataloutta ja maaseudun yritystoimintaa. EU:n rahoituskauden vaihtuminen luo epävarmuutta mahdollisuuteen uusien hankkeiden käynnistymiseen. Nykyiset hankkeet jatkuvat pääasiassa vuoden 2021 loppuun asti. Nyt on suunniteltu, että EU:n uuden ohjelmakauden kehittämisvaroista voitaisiin aloittaa rahoituspäätösten tekeminen jo  ensi vuoden keväällä, jolloin hanketoimintaan ei tulisi katkosta.

Koronaepidemian vaikutus maatalouteen näyttää jäävän suhteellisen pieneksi, mutta yrityskohtaisesti vaikutukset ovat voineet olla erittäinkin merkittävät.  Koronatilanteen mahdollisten vaikutusten johdosta palveluiden kysyntään ja kaikkien yleisötilaisuuksien peruuntumisen johdosta käynnistettiin YT-neuvottelut vuoden 2020 maaliskuussa henkilöstön lomauttamiseksi tai osa-aikaistamiseksi.

Timo Junnila
Toimitusjohtaja
ProAgria Länsi-Suomi