Länsi-Suomi

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimistopalvelut
Tilipalveluiden toimintaa kehitettiin kohti täyden palvelun tilitoimistoa.

Tilitoimistopalveluiden asiakasmäärä jatkoi kasvua sekä sähköisten tilipalvelujen osuus lisääntyi merkittävästi.

Palvelemme eri yritysmuotojen yrityksiä; maatiloja, yhtymiä, toiminimellä toimivia, yhdistyksiä, säätiöitä ja osakeyhtiöitä kolmen kirjanpitäjän voimin. Maatilojen tilinpäätöksiä oli tekemässä yli 10 asiantuntijaa.

Olemme olleet mukana valtakunnallisessa tili- ja talouspalveluiden kehitysohjelmassa, joka mahdollistaa sujuvamman, ajantasaisen ja sähköisen toimintavan tilipalveluissa ja vuonna 2020 panostimme henkilöstön koulutukseen. Sähköisten tilipalvelujen hyödyntäminen on mahdollista käytössämme olevilla kirjanpitojärjestelmillä (WebWakka, NetTikon ja Procountor). Toimintamuodon muutokset osakeyhtiöksi kasvattivat tilipalvelujen suoriteperusteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan tarvetta ja tarpeeseen pystytiin vastaamaan hyvin. Kirjanpitäjän rooli on yhä enemmän muuttunut konsultoivaan rooliin, jossa tilan taloudesta ja käytännön toimista keskustellaan yrittäjän kanssa useaan otteeseen tilikauden aikana. Tilipalvelujen prosessi on kehityksen kohteena erityisesti tulevana vuonna.

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpidossa vapaaehtoisesti mukana olevat tilat tuottavat tärkeää aineistoa Suomen maatalouden tilasta ja saavat hyödyllistä materiaalia myös oman tilan talouden ja tuotannon seurantaan. Kerätyn aineiston pohjalta käydään mm. maataloustukiin liittyviä neuvotteluja EU:n komission kanssa. Luonnonvarakeskus vastaa järjestelmän ylläpidosta.

Länsi-Suomi edustaa n. 15 % kannattavuuskirjanpitotiloista. Koko Lännen alueelta palautettiin 96 tilan kirjanpitoaineistot. Länsi-Suomi on erityisen tärkeää siipikarja- sika- ja puutarhatuotantoaluetta. Varsinais-Suomessa sijaitsee peltoalaltaan Suomen suurimmat tilat, keskimääräisellä varsinaissuomalaisella tilalla on 60 ha peltoa.

Perinteisessä kannattavuuskirjanpitotilojen palkitsemistilaisuudessa kiitettiin mukana olleita tiloja arvokkaasta suomalaisen maatalouden kannattavuuden tilastoinnin ja tutkimuksen eteen tehdystä työstä.  Tällä kertaa palkinnon saivat 90 ja 10 vuotta mukana olleet varsinaissuomalaiset ja satakuntalaiset tilat. Historiallinen 90-vuotispalkinto jaettiin satakuntalaiselle tilalle, näitä on jaettu koko Suomessa vain 8 kappaletta.