Länsi-Suomi

Talous ja johtaminen

Talous ja johtaminen

Talous ja johtaminen
Koronapandemia ei vaikuttanut tilojen investointiaktiivisuuteen.

Vuoden 2020 aikana suoritimme erilaisia maatiloille ja yrityksille talouteen ja johtamiseen tarkoitettuja palveluja yhteensä reilut 900 kappaletta. Näistä suosituin oli kilpailukykyneuvo, jota teimme lähes 400 kpl. Maatalouden osalta koronapandemia ei vaikuttanut tilojen investointiaktiivisuuteen laskevasti vaan investointeihin tarvittavia liiketointasuunnitelmia laadittiin lähes parisataa kappaletta. Omistajanvaihdoksissa olimme apuna 70 tilalla. Yhtiöittämisiin tarjosimme palveluja 20 tilalle.

Maa- ja metsätalousministeriön erityismäärärahalla pystyimme antamaan asiantuntija-apua noin 130 tilalle. Tähän palveluun sisältyi maatilan toiminnan ”kehittämiskeskustelu” ja toisen osa-alueena opastus sähköisten palvelujen käyttöönottoon maatiloilla. Muita palveluja kuten maatilojen työterveyshuoltoon, taloussuunnitelmiin, johtamiseen, tilan johdon auditointia ja tilan arviointeja teimme myös. Palvelumaksuja kerrytimme talouden ja johtamisen palvelualueesta noin 20 % enemmän kuin vuonna 2019.