Länsi-Suomi

Maito ja nurmi

Maito ja nurmi

Maito ja nurmi
Tuotosseurannasta ajantasaista ja luotettavaa tietoa maitotilan kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Vuonna 2020 ProAgria Länsi-Suomen alueella tuotosseurantaan kuului 279 tilaa, luomumaitoa näistä tiloista tuotti 12 tilaa. Maitotilojen määrä laskee vuosittain, mutta alueella investoidaan myös maidontuotantoon, mikä näkyy tilojen keskilehmäluvun nousuna. Länsi-Suomen tilojen keskilehmäluku oli 52,2 kun koko maassa tiloilla oli keskimäärin 50,5 lehmää. Luomutilat ovat keskimääräistä suurempia, niiden keskilehmäluku oli 77.4.

Maitotilojen yrittäjillä on ammattitaitoa hoitaa karja niin että ne tuottavat maitoa. Koko maan keskituotos nousi ensimmäisen kerran yli kymmentuhannen kilon. Länsi-Suomen tiloilla tuotettiin keskimäärin 10086 kg (10693 EKMkg) ja koko maan keskituotos 10168 kg (10771 EKMkg).   Tuotetussa maidossa oli valkuaista 360 kg ja rasvaa 440 kg.

Tuotosseurantatilojen palvelut

Tuotannonohjausta tiloille tehtiin Karjatsekki-palvelulla, missä yhdessä maidontuottajien kanssa määritetään tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi, navettakäynnillä keskitytään karjan havainnointiin. Määrällisesti palvelun käyttö väheni edellisiin vuosiin verrattuna huomattavasti, osittain syytä voidaan hakea keväällä alkaneesta koronaepidemiasta, jolloin tapaamiset asiakkailla jäivät lähes kokonaan pois.

Ruokinnanohjauspalveluita Länsi-Suomen alueella käytti 57 % tuotosseurantaan kuuluneista tiloista. Ruokinnan ohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta tuottamaan mahdollisemman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti, olemme asiakkaalle kannustava kumppani.

Neuvorahalla tehtyjen palveluiden käyttö lisääntyi. Tuotantoeläinosion alla neuvorahaa käytti 123 tilaa, sekä muiden osioiden alla myös moni tila sai neuvontaa. Tiloilla paneuduttiin eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoihin, täsmäpalveluilla kiinnitettiin huomio yksittäiseen eläinryhmään sekä nurmien kasvukuntoon ja säilörehun tekoon liittyviin aiheisiin.