Länsi-Suomi

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset
Maa- ja kotitalousnaisten vuoden teemana oli “Maaseudun lumo(a) -kohti kestävämpää kehitystä”.

Valtakunnallisen Naisvoimaa-viikon aiheena oli kasvisten käytön lisääminen. Hiihtolomalla kokoonnuimme ulkoilemaan Virttaan kankaalle Kantolaavun maastoon. Kävelylenkin jälkeen maistuivat nuotiomakkara, kahvi ja tikkupulla. Hyvinvointipäivä jouduttiin tältä vuodelta perumaan juuri alkaneen koronapandemian alta. Myös perinteisenä Impin päivänä liikuttiin turvallisesti ulkona kokoontumatta suuriksi joukoiksi. Kokoontumisrajoitukset asettivat toimintamme kokonaan uuteen malliin; halusimme edelleen tarjota erityisesti järjestötoimijoille toimintaa. Ruoka-asiantuntijamme osallistuivat varautumisen 72 tuntia –kouluttajakoulutukseen.

Pieni pala maaseutua –tapahtumat järjestettiin aluetoimistoillamme Huittisissa ja Porissa pienemmillä porukoilla. Yhdistyksen vuosikokous toteutettiin hybridikokouksena 6:lla toimistoillamme saman aikaisesti Teams-järjestelmän avulla. Mukana kokouksessa olivat myös MKNK puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste ja toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt kertomassa uudesta MKNK viestintästrategiasta. Puutarhan parhaat -reseptikilpailu innosti uusilla resepteillä. Kilpailussa palkittiin Punajuuri-fenkoli-ohralaatikko (Sari Nieminen, Kausala) ja Maa- artisokkakeitto (Anneli Kyläkoski, Loimaa). Vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin Karoliina Kirvelä Varsinais-Suomesta ja Anu Hakala Satakunnasta.

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta

Ruoka-asiantuntijamme olivat mukana toteuttamassa Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen hankkeen kalan käsittely ja ruoanvalmistusoppitunteja.

Keväällä hyvin alkanut kurssitoiminta pysähtyi maaliskuussa kokonaan maailmalta kantautuneiden ja meillekin levinneen epidemian myötä. Alkukesästä rajoitusten hieman auettua järjestimme avoimia ruokakursseja, yrttikursseja ja -retkiä väljästi luonnonhelmassa.  Kesän kaikki suunnitellut yleisötapahtumat peruttiin.  

Ruokaneuvolivet saivat alkunsa. Jo maaliskuussa meillä alkoivat Facebook- ja Instagram -livelähetykset, joissa rennolla otteella valmistettiin ruokia ja me kaikki pystyimme kotona seuraamaan ohjeistusta. Koulujen siirtyessä etäkouluun, totesimme pienten koululaisten tarpeen helppoihin välipalavinkkeihin, joita sitten toteutimme Youtube-videoina. Yhdistysväelle järjestettiin päiväkahvitilaisuuksia Teamsin kautta, joissa keskusteltiin kulloinkin kiinnostavasta aiheesta. Lisäksi tuotimme sisältöä maa- ja kotitalousnaisten  TikTok-tilille. Uusilla sosiaalista mediaa hyödyntävillä lähetyksillä tavoitimme 731 787.
 
Kädet multaan - Aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli varhaiskasvatukseen, kouluihin ja paikallisyhteisöihin -hanke jatkui vuonna 2020. Meneillään on pilottivaihe. Alueeltamme mukana Sydänmaan koulu Eurajoelta ja päiväkoti Kuperkeikka Nakkilasta. Pilotoinnissa luodaan toimintamalli kohdejoukolle, joka lisää: ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruokahävikkiä, ymmärrystä ruoantuotannosta ja kestävistä ruokavalinnoista sekä kasvisten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten luonto- ja maakontaktia. Pilotointi koskettaa noin 120 lasta ja lisäksi heidän vanhempiaan sekä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia. Koronasta johtuen toimia on mukautettu aikaan sopiviksi eikä työtä ole keskeytetty, vaan työssä on hyödynnetty etätyöskentelyä.

Kotitarveviljelystä enemmän tehoja -hankkeen tarkoituksena on innostaa ihmisiä kotitarveviljelyyn. Aloitustilaisuudet järjestettiin kolmessa eri Salon kylässä. Samoissa kylissä järjestettiin hankkeen ensimmäinen luentosarja, jossa oli kuusi tilaisuutta. Luentosarja toteutettiin siis jokaisessa kylässä samalla sisällöllä, eli yhteensä 18 tilaisuutta. Kylät olivat Pertteli, Hajala ja Muurla. Koronan johdosta jouduimme siirtämään kaikki tilaisuudet etätilaisuuksiin. Järjestimme 13 eri tilaisuutta etänä, joihin kaikkiin riitti osallistujia. Tämän lisäksi toteutimme pari facebook livelähetystä. Syksyllä sadonkorjuuteemaisia juuresviikkoja vietettiin 37 –41 aikana. Joka viikolle oli valittu oma juures, josta viestittiin viikon ajan muun muassa reseptiikkaa, faktatietoa ja live-lähetyksiä. Nämä kaikki toimet tapahtuivat facebookissa, joka on kuitenkin julkinen ryhmä, kuka tahansa pystyi näitä seuraamaan, vaikka ei olisikaan kirjautunut Facebookkiin.

Pihasta parempaa pöytään -hanke toimii Pyhäjärviseudun Leader -alueella. Hankkeen tavoitteena on innostaa hyödyntämään luonnonantimia ja kasvattamaan itse ruokaa. Hankkeessa toteutettiin keväällä yrttiretki ja syksyllä sieniretkiä.

Maiseman- ja luonnonhoito

Maiseman viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi kehitettiin maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä palveluja. Jatkoimme Euran kunnan avoimien viheralueiden kunnossapitoluokitusta. Aloitimme Liedon kunnan keskusta-alueen rakennettujen ja avoimien viheralueiden ja Uudenkaupungin taajametsien kunnossapitoluokituksen.  Teimme Neuvo 2020 -käyntejä liittyen maisema- ja luontokohteiden kartoituksiin sekä viher- ja niittysuunnitelmia seurakunnille, yksityisille ja yrityksille.  Vesienhoidon viestintää ja neuvontaa suunnattiin viljelijöille ja yhdistyksille sekä osallistuttiin Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston toimintaan. 

Valtakunnalliseen Vuoden maisemateko -kilpailuun saimme useita osallistujia alueeltamme. Varsinais-Suomen voittaja oli Niklas Reuterin Lenholman haka Paraisilta, joka voitti myös valtakunnallisen Vuoden maisematekotittelin. Satakunnan kisan voitti Luistarin keto ja Euran kunta. Kerroimme kuntatapaamisissa ja Maisemauutisissa viheralueiden kunnossapitoluokituksen hyödyistä sekä vieraslajien kartoituksen hyödyistä sekä opastimme vieraslajien oikeaoppiseen tunnistamiseen ja torjuntaan.

Haitalliset vieraskasvit hallintaan –hankkeessa toteutettiin useita vieraslajien torjuntatalkoita, testattiin vieraslajien torjuntamattoa jättiputki- ja japanintataresiintymissä sekä tarkkailtiin laidunnuksen tehoa vieraslajien valtaamilla alueilla. Lisäksi hankkeessa testattiin dronekuvauksen hyötyä vieraslajien kartoituksessa.

Yritysneuvonta  

Toteutimme Green Care -etäkoulutuksen, joka oli suunnattu matkailu- ja liikunta-alan yrittäjille. Toteutimme myös etänä toiminnallisen mallikoulutuksen. Markkinoimme hygieniaosaamistestejä ja olimme mukana innostamassa yrityksiä mukaan Osta tilalta -tapahtumaan sekä viestimässä kuluttajille päivään osallistuvista kohteista. Ohjasimme matkailuyrittäjiä hakemaan koronatukia.

Suomen metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri osti meiltä koulutusta. Satakunnan osuuskaupan kanssa toteutettiin uudenlainen Facebok-live kokonaisuus Satakunta juhlii kotona. Tapahtumaan tuotettiin reseptiikka painettuna, nettisivulle sekä mobiilipalveluun. Näkyvyyttä saimme myös kauppojen infotauluissa sekä Tori.fi palvelussa. Osuuskunta Satamaidolle tuotimme maistatuksia sekä puuro-liven.

Suomi syö Satakunnasta – Sikses parasta lähiruokaa -hankkeessa viestitään aktiivisesti ruokaketjun ajankohtaisista tapahtumista, trendeistä ja lainsäädännön muutoksista. Lue lisää.

Maaseutumatkailun tiedonvälityshanke Varsinais-Suomessa -hanke toteutti matkailuyrittäjille erilaisia digikoulutuksia. Ylläpidimme Varsinais-Suomen Reittiryhmän toimintaa ja osallistuimme Varsinais-Suomen liiton Matkailufoorumin sihteeristön toimintaan.

DigiSaapas - Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa –hankkeessa käynnistettiin retkeilijöille ja matkailijoille suunnatun mobiilikäyttöisen Virma Kartta -verkkosovelluksen suunnittelu. Sovellus kattaa Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteet ja –reitit sekä näihin liittyviä palveluita. Hankkeen tavoitteena on edistää avoimen Virma-Datan käyttöä eri toimijoiden verkkopalveluissa ja kannustaa kuntia, yrittäjiä ja yhdistyksiä aineiston ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Lisäksi koordinoidaan maakunnan reitistökehittäjien yhteistyötä.  Hanke alkoi vuonna 2020 ja kestää 2022 loppuun, hanketta vetää Varsinais-Suomen liitto.  

Avoimet tulet -hanke käynnistyi hieman suunniteltua myöhemmin eli kevään aikana. Aloitustilaisuus järjestettiin villiyrttiretken kanssa yhdessä Punkalaitumella. Syksyllä paikallisille asukkaille järjestettiin sieniretkiä. Hankevetäjä kiersi vuoden aikana hankealueen luontoretkeilykohteita yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Loppuvuonna hankkeessa järjestettiin nuotioruokatyöpajoja sekä infottiin jokamiehen oikeuksista luontopolun merkeissä, sekä Huittisissa että Punkalaitumella.

Ura aukeaa kalataloudessa -hanketta toteutettiin yhdessä Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa. Koronatilanne vaikeutti hankkeen toteuttamista, mutta oppituntien suunnittelu sekä koulujen kontaktointi pystyttiin hoitamaan sovitusti vuoden 2020 aikana. Hankkeen tarkoitus on nostaa esille kalatalousalaa yläkoululaisille.

Mushroom road –hankkeeseen suunniteltu opintomatka Italiaan jouduttiin perumaan. Hankkeessa julkaistiin juliste, josta voi tutkia sienten tyypilliset esiintymismetsätyypit ja –ajat.