Länsi-Suomi

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma

Hallituksen näkökulma
Toimintaamme määritti koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ja muutokset arkityössä.

Koronaepidemian seurauksena siirryttiin etätöihin, asiakastapaamisia hoidettiin verkon välityksellä ja opintomatkoja jouduttiin perumaan. Henkilökohtaisten tapaamisten vakiovaruste oli ja on edelleen hengityssuojain. Muutoksiin on toki sopeuduttu, mutta parannusta tilanteeseen toivotaan.

Vuosi 2020 merkitsi isoa muutosta keskuksen henkilökunnassa. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Timo Junnila siirtyi vuoden lopussa eläkkeelle ja tämän vuoden alusta uutena toimitusjohtajana aloitti Sami Iltanen. Toimitusjohtajan vaihdos merkitsi hallitukselle perusteellista pohdintaa ProAgria Länsi-Suomen tulevaisuuden odotuksista, suhteestaan ympäröivään yhteiskuntaan, jäsenistöönsä sekä muihin ProAgrian keskuksiin.  

Lännen alueen elinkeinorakenne on hyvin monipuolinen.  Meillä ovat edustettuna miltei kaikki Suomessa harjoitetun maatalouden tuotantosuunnat porotaloutta lukuun ottamatta. Luonnonoloiltaan Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat maan parasta maatalousaluetta. Mutta myös haasteet ovat mittavia. Toiminnan kannattavuutta joudutaan arvioimaan jatkuvasti. Kentän monipuolisuus johtaa siihen, että pitää tietää vähän kaikesta ja tehdä monipuolisesti kaikkea.

Tuotannon ekologisuudelle ja eettisyydelle asetetaan entistä kovempia vaateita.  Hiili- ja ravinnepäästöjen hallinta nousee tulevaisuudessa keskeiseksi ajuriksi maatalouden taloudellisten ja tuotannollisten ratkaisujen taustalla. ProAgria ei voi sivuuttaa tätä muutosta vaan meidän tulee olla etulinjassa kehittämässä ja tuomassa asiakkaillemme ratkaisuja, joilla näihin haasteisiin voidaan vastata.

Olennainen osa ratkaisukeskeistä toimintamallia on tiedon siirto asiantuntijoilta asiakkaille, mutta myös palautteen ruohonjuuritasolta pitää siirtyä ylös ketjussa. Pyrimme vaikuttamaan sidosryhmiimme ja päättäjiin niin, että näiden päätökset tukevat maaseudun elinkeinoja sen sijaan että asiakkaamme joutuisivat maksajan paikalle.   

Kuluvana vuonna ProAgria Länsi-Suomen toimintaa pyritään tehostamaan organisaation uudistuksen kautta. Uudistuksen päätavoitteita ovat keskuksen taloudellisen tilanteen kohentaminen, toimenkuvien ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Myös säästöjä on luvassa. Osa toimistoilla tehtävästä työstä on siirtynyt kotikonttoreihin ja tämän seurauksena ainakin Turussa tultaneen siirtymään pienempiin tiloihin ja lähemmäs asiakkaita.

Palveluiden kysyntä on säilynyt epidemiasta huolimatta kohtuullisen hyvänä, mikä on merkki siitä, että maakunnissa riittää uskoa tulevaisuuteen. Neuvo 2020 -palvelu jatkuu pienen katkoksen jälkeen ennallaan. Samoin hankkeet jatkuvat pääosin entisellä volyymilla.

Marja- ja erikoiskasvitilojen kausityövoiman saannin tilanne on viime vuoden tapaan huolestuttava. Vaikka rokotukset koronaa vastaan ovat jo vauhdissa, ei tämä merkitse valtioiden välisten liikkumisrajoitusten poistumista. Huolta aiheuttaa myös Suomen hallituksen päätös polttoturpeen käytöstä. Turveyrittäjiä kohtaan päätös on erittäin kova, mutta sillä on heijastusvaikutuksia myös kuivike- ja kasvuturpeen saatavuuteen, mikä taas aiheuttaa ongelmia kasvihuone- ja broilerituotantotiloille.

Toiveissa on, että kevään ja kesän aikana epidemia saadaan kuriin rokotusten ja tartuntoja ehkäisevien toimenpiteiden kautta ja voidaan palata normaaliin elämänmenoon ilman pelkoa taudin leviämisestä.

Olli Alikärri

Hallituksen puheenjohtaja