Länsi-Suomi

Energia

Energia

Energia
Energianeuvontaa toteutettiin hanketyönä sekä Neuvo 2020 -palveluina.

Maatilan älykäs energiajärjestelmä

Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman mukaan eikä korona ei merkittävästi haitannut toteuttamista, koska hankkeella ei ko. toteutusvaiheessa tavoiteltu laajempia yhteistyötahoja eikä myöskään yleisötilaisuuksia ollut tarkoitus järjestää. Hankkeessa testattiin valmista ohjausjärjestelmää todeten se soveltumattomaksi hankkeen tavoitteen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Syksyllä kaksi hankkeen omarahoituksesta vastaavaa yhtiötä lähti hankkeen tukemana toteuttamaan demoversion kehittämistä ns. avoimelle alustalle. Hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Maaseudun energiayrittäjyyden koordinaatiohanke

Korona haittasi merkittävästi hankkeen toimintaa. Kaikki jo päätetyt sekä suunnitellut matkat jouduttiin peruuttamaan. Tilaisuuksien osalta tehtiin joitakin peruutuksia, mutta pääosin niitä toteutettiin jo keväälläkin Teamsilla. Syksyn aikana Teams vakiintui ainoaksi toteutustavaksi ja virtuaalitilaisuuksiin saatiin hyvin osallistujia. Teamsin avulla järjestettiin mm. hanketreffejä. Hankkeessa toteutettiin kaksi uusiutuvan energian videota. Hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka, mutta rahoitus riittää ainoastaan alkusyksyyn saakka.

OffGrid

Off Grid hankkeessa Ranskalaisten maaseutuverkosto oli tulossa maaliskuussa tutustumaan Pyhäjärviseudulle, mutta koronan tuomat tavoitteet katkaisivat suunnitelmat ja tutustuminen siirtyi tulevaisuuteen. Hankkeessa myös eestin WS jouduttiin matkustusrajoitusten vuoksi siirtämään, kuten myös Liettuan Lokakuuhun suunniteltu ws. Latvian WS toteutettiin kiireaikataululla ja se pidettiin elokuun alussa. Hankkeessa Platformi ja rakennusopas saatiin lähes valmiiksi etäyhteyden avulla ja koronan haittaamalle hankkeelle saatiin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka, jotta toimenpiteet saadaan läpi.

Neuvo 2020 -palvelut

Korona jonkin verran pelästytti investointeja pohtivia, mutta tilanteen rauhoituttua Neuvo 2020 -palveluiden kysyntä kasvoi. Halventunut öljy hidasti hakelämmitystä, mutta yksityistalouksiin innostuttiin hyödyntämään 4000 € energia-avustusta ja ilma-vesilämpöpumput tulivat erittäin suosituiksi. Maatilapuolella aurinkosähköinvestoinnit olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suosittuja
Energian neuvo 2020 -palvelua hyödynnettiin myös runsaasti vuoden 2020 aikana, kaikkiaan 45 kpl. Pääasiassa käynnit olivat aurinkosähköön liittyviä.