Keskusten Liitto

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut
Kumppanuudet syvenivät korona-aikana. Yritysryhmähankkeissa koettiin tärkeänä ryhmän tuki.

Palvelumme yrityksille jatkuivat koronasta huolimatta katkeamatta etäpalveluina. Laaja-alainen toimialaosaaminen ja toimintaympäristön tuntemus loi vaikeanakin aikana yritysasiakkaidemme keskuudessa luottamusta, ja kumppanuudet syvenivät alati muuttuvien rahoitusviidakoiden parissa.

Vaikka jouduimmekin arvioimaan menossa olevia kehittämisprojekteja uudelleen, koettiin varsinkin matkailun toimialalla yritysryhmähankkeissa ryhmän henkinen tuki pelastavaksi tekijäksi. Tarvittiin nopeita ratkaisuja, jolloin yrittäjäyhteistyössä on voimaa. Myös elinkeinoelämän palveluverkostossa yhteistyö tiivistyi. Tietyillä Team Finland -verkoston alueilla ProAgrialla on oma paikkansa.

Yrityspalvelujemme kärkitoimialoja ovat matkailu-, elintarvike-, urakointi-, energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyys. Erityisesti näillä toimialoilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa alan osaamista. Tunnemme yritysten toimintaympäristön niin maaseudulla kuin kaupungeissa.

Toteutimme asiakkaillemme ennätysmäärän ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluja ja löysimme sparraukselle väylät niin ELY-keskuksen kuin BusinessFinlandinkin rahoitusvaroista. Koronatukien lisäksi kasvuun tähtäävät investoinnit olivat vaikuttavia. Ne näkyivät yrityksissä lisääntyvinä työpaikkoina ja liiketoiminnan tuloksenteon kehittymisenä.

Alueellisia elinkeinoelämän vaikutuksia syntyi myös yritysryhmähankkeista, joissa ProAgria keskukset toimivat hallinnoijana ja asiantuntijana. Tarjosimme osaamistamme myös toisille kehittämisorganisaatioille, esimerkiksi kuntaorganisaatioille projektijohtamisen palveluita. Näin toimimme alueen elinvoimaisuuden edistäjän roolissa.