Keskusten Liitto

Uusien kokemusten vuosi

Uusien kokemusten vuosi

Uusien kokemusten vuosi
Huoltovarmuus nousi keskustelujen aiheiksi kevään myötä. Kotimaisen elintarviketuotannon tärkeys huomattiin laajemmassakin piirissä.

Sodan jälkeiset sukupolvet Suomessa eivät ole kokeneet aiemmin sellaisia rajoituksia tekemisiinsä kuin mitä Covid19:n aiheuttama pandemia on saanut aikaan. Yhteiskunnan taholta on rajoitettu liikkumista ja harrastamista. Olemme tähän asti pitäneet monta asiaa itsestään selvyytenä, mutta pilvilinnamme romahti viimeistään silloin, kun tuli huoli ruoan riittävyydestä. Jopa siinä määrin, että alkutuotanto määriteltiin kriittiseksi alaksi, jonka resurssit olisi ensimmäisten joukossa turvattava. Huoltovarmuutemme on noussut keskustelun aiheeksi yhä useammin ja samalla on huomattu kotimaisen elintarviketuotannon tärkeys laajemmassakin piirissä. Kotimaisen ruoan arvostus on kasvanut kuluttajien keskuudessa.

Suomalaisen viljelijän murheet eivät kuitenkaan yhtään vähentyneet kuluneen vuoden aikana. Valitettavasti eri medioissa on hyvin vahvasti noussut esiin alkutuottajien syyllistäminen. Tätä syyllistämistä tapahtuu niin yksityisten henkilöiden kuin myös eri tahojen toimesta. Saamme kuulla olevamme niitä, jotka pilaavat Itämeren ja vähentävät luonnon monimuotoisuutta, jonka toimien seurauksena hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa ja jotka pitävät eläimiään helvetin kaltaisissa keskitysleirioloissa. Ei siis ole ihme, että veganismi lisääntyy, sillä mielikuvilla on helppo muokata alkutuotannosta tietämätöntä hyvin voimakkaasti.

Olemme tähän asti vieneet asiapitoista ja asiantuntevaa viestiä viljelijöille, sidosryhmille ja mediaan. Mielestäni voisimme ottaa roolia enemmän myös kuluttajaviestinnässä, kuten Maa- ja kotitalousnaiset ovat tehneet ansiokkaasti jo pitkään. ProAgria voisi olla mukana viestimässä kuluttajille yhteistyökumppaneiden kanssa. Meidän on silloin kuitenkin muutettava tapaamme viestiä, sillä tiedon lisäksi tarvitsemme tuohon viestintään tunnetta ja henkilökohtaisuutta. Kuluttajaa on kuultava herkällä korvalla. Viljelijä tarvitsee kaikki tahot tueksensa työnsä turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Useat tilat tuskailevat taloudellisten vaikeuksien kanssa. Tuotantopanosten hinnat nousevat, mutta elintarvikkeiden raaka-aineiden hinnat eivät. Valiolaisilla maitotiloilla ei edes tuotannon kasvattaminen yksikkökustannusten pienentämiseksi tule enää noin vain kysymykseen tuotantosopimusten voimaantulon myötä. Tuotannon hallintaan tarvitaankin tiloilla nyt suunnitelmallisuutta ja varmasti myös enemmän ProAgrian ammattilaisten näkemystä ja apua.

Hiilineutraali tuotanto tarvitsee todisteita ja oikeaa tietoa taakseen. Toivottavasti eri tahojen muodostama AgriHubi antaa siihen eväitä. Onhan sen tarkoituksena saada tutkittu tieto viiveettä käyttöön viljelyssä ja eläintuotannossa. Niistä maitotiloista, jotka ovat laskeneet tuotantonsa hiilijalanjäljen, ovat useat yllättyneet. Heillä hiilijalanjälki on ollut jopa vain neljäsosa eteläisemmän Euroopan maitotilojen hiilijalanjäljestä. Tässäkin pätee vanha tuotosseurannan iskulause ”mitä mittaa, sitä voit parantaa”. Vasta sitten, kun nämä tilat voivat muuttaa tuloksensa taloudelliseksi hyödyksi, ollaan oikeilla raiteilla.

17.3.2021

Merja Keisala
Hallituksen puheenjohtaja
ProAgria Keskusten Liitto