Keskusten Liitto

Perusasioiden äärellä

Perusasioiden äärellä

Perusasioiden äärellä
Maapalloa ravistelee toisaalla ilmastonmuutos rankkasateineen, ja toisaalla kuivuus heikentää elinolosuhteita ja satotoiveita.
Elämme alati muuttuvassa maailmassa, emme ainoastaan teknologisen kehityksen suhteen, vaan myös elinolosuhteiden muutosten takia. Tällä hetkellä maailman tasapainoa niin taloudellisesti kuin terveyden suhteen järkyttää koronavirus. Uutisointi ja sen seuraukset osoittavat myös median voiman nykymaailmassa. Oikeat tiedot ja myös väärät luulot leviävät kulovalkean tavoin ja saavuttavat tässä digitalisoituvassa maailmassa jokaisen kolkan nopeasti ja aiheuttavat jopa paniikkia. Suljettujen rajojen ja liikkumisen rajoitusten lisääntyessä huomaamme, kuinka olematonta meidän varautumiskykymme on tänä päivänä ja kuinka haavoittuvia voimme hyvin nopeiden muutosten myötä olla. Olemme sodan jälkeisinä vuosikymmeninä vieraantuneet ajatuksesta, että joutuisimme joskus oikeasti siirtymään mukavuusalueeltamme aivan perusasioiden, kuten turvallisuuden, terveysuhkien ja ruoan riittävyyden suhteen. Näköjään tarvitsemme ajoittain muistutuksen siitä, että emme ole luonnon edessä kaikkivoipia.
 
Tarvitsemme varautumista, sopeutumista ja tekoja tilanteen muuttamiseksi niin ilmastonmuutoksen kuin pandemioidenkin takia. Omalla asenteellamme on suuri merkitys selviämisessämme. Jos kiellämme ilmastonmuutoksen olemassaolon ja jatkamme elämistämme entiseen malliin, saatamme vaikeuttaa jälkipolviemme elinmahdollisuuksia huomattavasti. Tarvitsemme tutkittua tietoa oikeista keinoista, joilla on vaikutusta maapallon tilaan. Tämä tutkittu ja vaikuttavaksi todettu tieto auttaa viljelijää vähentämään oman toimintansa ilmastovaikutusta.
 
Viljelijät ovat tuhansien vuosien aikana oppineet varautumaan huonoihin vuosiin. Nykypäivänä maailman kiireinen rytmi ja lyhytjänteisyys sekä yhä suurempi riippuvaisuus ympäröivästä yhteiskunnasta on heikentänyt tätä kykyä. Tiloille tarvitaan useampi versio suunnitelmista tulevaisuutta varten. Tämä on tarpeen erityisesti investoinnin yhteydessä. ProAgrian asiantuntijat tekevät arvokasta työtä luodakseen viljelijöille selviytymispolun vaihtoehtoja. 
 
Tämänhetkinen maailman tautitilanne osoittaa, että joudumme todella vakavasti miettimään asiantuntijatyön tekotapoja uudelleen. ProAgria keskuksissa on jo useamman vuoden pyritty, osin onnistuneestikin, toteuttamaan etäneuvontaa ja asiakaskontaktit on tehty etäyhteyksillä. Tilojen pitkien etäisyyksien takia tämä on kustannustehokasta ja usein myös huomattavasti valmistellumpaa kuin tilalle mennessä. Toki lähineuvontaa tilalla ei voi kokonaan korvata etäneuvonnalla, mutta se voi poistaa erään vakavan puutteen toiminnassamme, nimittäin yhteydenpidon puutteen. Samalla se voi auttaa ruuhkan purkuun asiantuntijatyössä, kun asiantuntijan ja tilan sijainnilla ei ole väliä. Tämä vaatii saumatonta keskusten välistä yhteistyötä, jotta asiakkaat saavat tarvitsemaansa ja parasta mahdollista palvelua haluamassaan aikataulussa. 
 
ProAgria toimii tiiviissä yhteistyössä suomalaisen ruokaketjun kanssa. Tämän ruokaketjun lopputulos, eli ruoan hyvä laatu, ei ole sen ainut vahvuus. Turva ja varmuus siitä, että me huomennakin saamme syödäksemme laadukasta, suomalaista ruokaa, nousee yhä suurempaan rooliin tässä epävarmuuksien maailmassa.
 
13.3.2020 Merja Keisala