Keskusten Liitto

Muuttuneessa maailmassa vahva strategia tukee liiketoimintaa

Muuttuneessa maailmassa vahva strategia tukee liiketoimintaa

Muuttuneessa maailmassa vahva strategia tukee liiketoimintaa
Olemme vieneet yhdessä ProAgria keskusten kanssa kuluneena vuonna uudistunutta strategiaamme eläväksi.
 

Strategiamme ydinviesti, eli markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen liiketoiminnan kehittämisessä kehittäville ja kasvaville asiakkaillemme ProAgrian kasvavan ja kehittyvän osaamisen ja palvelujemme digitalisoitumisen kautta, on osoittautunut muutoskestäväksi.

Koronakriisi pakotti meidät reagoimaan äkillisesti asiakaskontaktien siirtyessä kertaheitolla lähes tyystin digitaalisiksi maaliskuussa. Visiomme on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisen maaseutu myös tulevaisuudessa. Teimme sen eteen lujasti töitä koko vuoden maailman muuttuessa sekä meidän että asiakkaidemme ympärillä. Keskitimme toimintamme asiakkaiden talouden, johtamisen ja tuotannon prosessien digitaaliseen neuvomiseen sekä tarjoamaan palvelumme käytännössä yhtä erinomaisina riippumatta siitä, missä ne tuotetaan.

Toimimme yhdessä joustavasti, asiakkaan liiketoiminnan parasta ajatellen ja keskusrajat ylittäen. Kehitimme uusia toimintatapoja virtuaaliseen neuvontaan ja kasvatimme asiakaspalvelumme toimintakenttää ja osaamista. Digitaalisen kanssakäymisen sekä tiukan hygieniaohjeistuksemme avulla estimme omalta osaltamme koronan leviämistä maaseudulle. Nostimme ProAgrian profiilia ja brändiä esille valtakunnan mediassa mm. varmistamalla kausityövoiman saantia Suomeen Töitä Suomesta Oyn osakkaana ja puolustamalla kotimaista ruoantuotantoa sekä huoltovarmuutta.

Lyhyesti sanottuna reagoimme, toimimme ja kehityimme!

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä kansainvälisyys

Jatkoimme ahkeraa sidosryhmäyhteistyötä kotimaassa ja ulkomailla poikkeustilanteen aikanakin strategisena tavoitteenamme nostaa järjestömme näkyvyyttä sekä jäsenyyden arvostusta. Hyvin käyntiin lähteneen strategiaprosessin myötä toiminnassamme korostui entisestään ProAgrian vahva tahtotila yhtenäiseen, valtakunnallisesti vaikuttavaan toimintaan.

Vuoden aikana rakennettiin Suomessa uusi toimintamalli ruokaketjun toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi alan digitalisaation, tietovarastojen hyödyntämisen ja sähköisten palvelujen kehittämiseen. ProAgria on ollut alusta alkaen mukana määrittelemässä tämän AgriHubiksi nimetyn kokonaisuuden suuntaviivoja. AgriHubin tavoitteena on toteuttaa Reijo Karhisen selvityksessään huomioimien epäkohtien poistamiseen tähtääviä toimenpiteitä, päätavoitteenaan maataloustuotannon kannattavuuden lisääminen huomattavasti nykyistä korkeammaksi. AgriHubi käynnistyy vuoden 2021 alussa ja Keskusten Liitto on mukana sen ohjausryhmässä.

Lisäsimme vuoden aikana yhteistyötä Luken kanssa erityisesti tilojen kannattavuustietojen raportoinnin parantamiseksi sekä ylipäätään tutkimustiedon nopeamman tiloille välittämisen mahdollistamiseksi. Tätä yhteistyötä tullaan laajentamaan vuoden 2021 aikana.

Olemme olleet aktiivisesti mukana kansainvälisten neuvontaorganisaatioiden toiminnassa koronarajoitteidenkin aikana. Jussi Juhola on ansiokkaasti johtanut puhetta EUFRAS-järjestössä, ja järjestöstä on tullut selkeä viesti, että digitaalinen loikkamme on ollut monelle Keski-Euroopan sisarjärjestöllemme täysi yllätys. Suomen maatalousneuvonta on siis pärjännyt koronakurimuksessa paremmin kuin suurimmassa osassa Eurooppaa. Hieno suoritus koko ProAgrialta!

Liiton ja Faban yhdessä perustaman Bisnes+ Oy:n muutostahti on ollut kova. Vuoden alkupuoliskolla Bisnes+ viljelijän käyttöliittymä siirtyi Mtechin Minun Maatilani.fi -palvelun etusivuksi, ja vuoden lopulla palveluun lisättiin runsaasti uusia toiminnallisuuksia. Näiden toimenpiteiden jälkeen Bisnes+ tavoitti vuoden lopussa jo tuhansia rekisteröityneitä käyttäjiä ja määrä kasvaa päivittäin.

Ilmastokriisi puhuttaa kiihtyvällä tahdilla

Keskustelu globaalista ilmastokriisistä on jatkanut kiihtymistään. Maaseudun tuottajia syyllistetään yhä voimakkaasti ilmaston pilaajina sekä hiilenpäästäjinä. Vuoden 2020 aikana Liitto aloitti tiiviin yhteistyön BSAGn kanssa ja yhteistyön ensimmäinen lopputulos on viljelijöille suunnattu Uudistavan viljelyn verkko-oppimisalusta. ProAgrian ammattilaiset ovat antaneet vahvan panoksen alustan oppimateriaalin koostamiseen ja pääsemme hyödyntämään alustaa vuoden 2021 aikana ilmastoviisaaseen viljelyyn opastavan neuvontatyön apuna.

Käynnistimme myös vahvan yhteistyön S-ryhmän kanssa rakentamalla Tulevaisuusvalmennus-konseptin, jota jalostetaan eteenpäin ensimmäiseksi kuluttajia ja tuottajia hiilijalanjäljen alentamisen kautta yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi Liiton ja Mtechin vuonna 2017 perustama Biocode Oy on panostanut voimakkaasti kansainvälisesti toimivan ruokaketjun hiilijalanjäljen läpinäkyvyyden mahdollistavan verkkopalvelun luomiseksi.

Keskusten Liiton talous heikkeni hieman

Toimintamme oli taloudellisesti tyydyttävällä tasolla. Tuloslaskelma osoitti 107 000 euron alijäämää. Varsinaisen toiminnan tulos heikkeni edellisestä vuodesta reilut 30 000 euroa, ollen runsaat 340 000 euroa alijäämäinen. Tulos heikkeni alentuneen valtionavun sekä koronakriisin ansiosta peruttujen valmennusten ansiosta. Liiton vahvan taseen ansiosta saadut rahoitustuotot säilyivät hyvällä tasolla ja niillä turvattiin hyvä kokonaistulos edellisen vuoden tapaan.

 

ProAgria Keskusten Liitto
Harri Mäkivuokko
toimitusjohtaja