Keskusten Liitto

Lypsykarjan ruokinta

Lypsykarjan ruokinta

Lypsykarjan ruokinta
Ruokinnan ohjauksessa otettiin käyttöön uusi ohjelma, joka toi digitaalisuutta vuorovaikutukseen.
Valtakunnallisesti suunniteltiin 2 600 karjalle lypsylehmien ruokinta, joka on noin 60 % tuotosseurantatiloista. Keskimäärin suunnitelmia tehtiin neljä tilaa kohti. Keväästä lähtien asiantuntijoiden käytössä oli kokonaan uudistunut KarjaKompassi.
 
Edeltävänä vuonna uudistuneet Ruokinnan ohjaus -palvelut tarkastelevat karjan ruokintaa halutuin väliajoin laskelmilla ja karjahavainnoilla. Palvelua täydentävät Täsmäpalvelut, joissa syvennytään tuotannon eri osa-alueiden tietoihin yhdistelemällä asiakkaan kanssa tehtyjä havaintoja ja hyviä käytäntöjä. Palvelujemme tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti. Asiakas saa asiantuntemusta, vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä. Säännöllinen ruokinnan seuranta ja suunnittelu ovat myös olennainen osa ilmastoviisasta maidontuotantoa.
 
Ruokinnan ohjaus -palveluiden kysyntä pysyi edellisvuosien tasolla. Tehtyjen suunnitelmien kokonaismäärä laski samassa suhteessa kuin maitoa tuottavien tilojen määrä. Tiloista noin 60 prosenttia hyödyntää ProAgrian ruokinnan suunnitteluosaamista. Vaihtelu eri tilojen välillä on todella suuri.
 

Eurot ohjaavat rehuvalintaa 

 
Vuoden 2019 aikana KarjaKompassi uudistui täysin. Sen ulkoasu, käytettävyys ja sisältö päivitettiin vastaamaan asiakastarpeita. Muun muassa suunnittelun perustana olevaa syönnin laskentaa ja maitotuotosta ennustavia tuotosvastekaavoja muokattiin uusimpien tutkimustulosten mukaisiksi. Kun ohjelma tuntee Suomessa käytettävät rehut ja niiden vaikutukset tuotoksiin, myös suunnitelmat ja seurantalaskelmat vastaavat meidän olojamme. Voimmekin tarjota tutkimuksen tulokset lehmien märehdittäväksi suoraan ruokintapöydälle. 
 
KarjaKompassissa ruokinnan optimointiperusteena on aina maitotuottojen ja rehukustannusten erotus. Tämä on mahdollista tuotosvasteiden mallintamisen ansiosta. Mikään muu ruokinnan suunnitteluohjelma ei pysty tätä tekemään. Kun hinnat ovat tiedossa, KarjaKompassi kertoo rehuyhdistelmän, jolla maidosta saadaan paras tuotto rehukustannusten jälkeen. 
 

Asiakas mukaan digitaalisesti

 
KarjaKompassin Seurantalaskelma on myös kaikkien Tuotosseurantaan kuuluvien käytössä. Asiakas voi laskea ruokinnan onnistumista joko itse tai pyytää palvelun kautta asiantuntijaa laskemaan biologiset ja taloudelliset tunnusluvut antamiensa rehutietojen perusteella.
Asiakas saa täyden hyödyn palvelusta, kun hän pyytää ruokinnan asiantuntijaa katsomaan laskelman, tekemään siitä yhteenvetoa ja kertomaan toimenpide-ehdotuksia ruokintasuunnitelman päivittämiseksi. 
 
Ruokinnan ohjaus -palvelumme mukautuvat näin asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Asiakas voi tehdä myös itse osan laskelmista KarjaKompassissa. 
 

Kestävää kannattavuutta – Maitovalmennus ja Maitostartit 

 
Järjestimme yhdessä kumppaneiden kanssa vuosittaisen ProAgria Maitovalmennuksen sekä syksyllä eri puolilla maata Maitostartteja. Tilaisuuksissa pohdimme yhdessä, mikä on ihmisen paikka yhä kiihtyvällä vauhdilla digitalisoituvassa maailmassa, millä toimin vastaamme ilmastomuutoksen tuomiin haasteisiin ja ennen kaikkea, miten voimme auttaa maitotilayrittäjiä kehittämään yritystään kannattavasti ja kestävästi.
 
Kestävää kannattavuutta valikoitui tulevien teemavuosien aiheeksi. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tarkentuvat ja ohjaavat toimintaamme vuosina 2020-2022.