Keskusten Liitto

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut

Johtamispalvelut
Valtakunnallinen strategiakonsulttien tiimi aloitti työnsä maaseutuyritysten tulevaisuuden suunnittelussa.
Johtamispalveluita kehitettiin voimakkaasti vuoden aikana. Toimitimme perinteisiä johtamispalveluitamme aktiivisesti asiakkaillemme, ja samaan aikaan kehitimme kokonaan uusia palvelukonsepteja. Organisoimme myös johtamispalvelut osaksi ProAgrian asiakastyötä.
 
Läpileikkaavana ajatuksena ProAgrian johtamispalveluiden kehittämisessä oli asiakkaan tukeminen. Yhdistimme tuotannon, talouden ja johtamisen näkökulmat, millä loimme kokonaiskäsityksen asiakkaan yrityskokonaisuudesta. Tämä edellytti uudenlaista tapaa organisoitua moniammatilliseksi palvelutiimiksi asiakkaan ympärille.
 
Jo pidempään valikoimaamme kuuluvat johtamispalvelut, kuten liiketoimintasuunnitelmat, investointisuunnitelmat, sukupolvenvaihdoksiin liittyvät suunnitelmat ja toteutuksen tuki sekä erilaiset pitkän aikavälin taloussuunnitteluun ja asiakasyrityksen johtamisen kehittämiseen liittyvät palvelut, näyttelivät edelleen merkittävää roolia liiketoiminnassamme. Johtamispalveluiden toimittamisessa Neuvo 2020 -palveluilla oli vahvistuva rooli, mikä korvasi jossain määrin muuta johtamispalvelutyötä.
 
Johtamispalvelut olivat esillä myös Maidontuotannon tulosseminaarissa maaliskuussa 2019.
 

Valtakunnallinen strategiakonsulttien tiimi aloitti työnsä

Eräs suurimmista kehitysharppauksista oli valtakunnallisen Strategia+ -tiimin perustaminen. Toiminta käynnistettiin kesäkuussa, ja varsinainen asiakkaiden kontaktointi sekä palvelujen toimittaminen starttasivat alkusyksystä. Strategia+ -tiimissä aloitti 12 johtamisen asiantuntijaa. Tiimin työ kohdistui erityisesti maaseutuyritysten tulevaisuuden suunnitteluun, suunnan hakemiseen vision kautta ja strategian muovaamiseen tavoiteltavan vision saavuttamiseksi. Palvelua esittelimme mm. Okra-maatalousnäyttelyssä sekä KoneAgriassa.
 
Samanaikaisesti kehitettiin johtamisen kokonaismallia, jossa strategiseen suunnitteluun yhdistyvät henkilöstöjohtamisen näkökulma ja Lean luotujen suunnitelmien toteuttamisen välineenä. Vuoden lopussa päätettiin perustaa tulevana vuonna HR-asiantuntijatiimi, joka ryhtyy tukemaan asiakkaitamme henkilöstöjohtamisen laajaan kenttään liittyvissä asioissa.
 
Johtamispalveluiden kehittämstyöllä toteutetaan osaltaan ProAgrialle laadittua uutta strategiaa. Yksi suurimmista muutoksista on uusi toimintatapa, jossa kokoamme yhteen eri alueellisten ProAgria keskusten asiantuntijoita. He muodostavat valtakunnallisen, keskusrajat ylittävän tiimin. Tätä toimintatapaa tulemme laajentamaan ja vahvistamaan myös tulevaisuudessa.