Keski-Suomi

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut

Yritys & Tilipalvelut 2020

Keskisuomalaisille maatiloille on haastavaa pysyä maatalouden rakennekehityksen edellyttämässä maataloustoiminnan kehittämistahdissa. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä on vähentynyt noin 15,5 % vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä. Luonnonvarakeskuksen mukaan Keski-Suomessa oli vuonna 2020 yhteensä 2514 maatilaa.

Keski-Suomen maataloudelle keskeisimmän tuotantosuunnan, maidontuotantotilojen, määrä on samaan aikaan puolittunut. Muun kasvinviljelyn päätuotantosuunnakseen ilmoittamien tilojen määrä on kasvanut 55 %. Merkittävä osa keskisuomalaisista pelloista on reservissä.
 

Maatalouden investoinnit

Investointitukien haku painottui vuonna 2020 pienimuotoisiin peruskorjaus- ja täydennysinvestointeihin. Joukossa oli myös keskisuomalaisittain merkittäviä investointihankkeita. Vaativat myöntämisperusteet karsivat erityisesti kasvinviljelytilojen hakemismahdollisuuksia.

Keski-Suomen Ely-keskus myönsi maatalouden investointitukia Keski-Suomessa vuonna 2020 kaikkiaan 77 hankkeelle. Koko maassa investointitukia myönnettiin yhteensä 2542 hankkeelle. ProAgria Keski-Suomen avustava rooli on merkittävä keskisuomalaisten viljelijöiden hakiessa investointitukea hankkeilleen.
 

Neuvo 2020

Neuvo2020-tuen käyttö maatiloilla tehtäviin suunnitelmiin on lisääntynyt merkittävästi. Erilaisia alustavia kehittämissuunnitelmia Neuvo-tuella tehtiin vuonna 2020 noin runsaan yhden henkilötyövuoden verran.
 

Maatalouden rakenteellinen muutos kiihtyy

Suhdannenäkymien arvioidaan kiihdyttävän maatalouden rakenteellista muutosta. Kiinnostusta osakeyhtiömuotoiseen maatalouteen ei Keski-Suomessa ole ollut yhtä runsaasti kuin naapurimaakuntien alueella. Julkisen investointirahoituksen ja sukupolvenvaihdosten rahoituksen rooli on rakenteen kehittämisen kannalta ratkaisevaa.

Taloudellinen tilanne on tiukka varsin monella keskisuomalaisella tilalla. Maatalouden tukijärjestelmän muutokset ja tukien maksatusaikataulut heiluttavat keskisuomalaisten maatilojen maksuvalmiutta sekä taloudellista tulosta. Eu-tukineuvonnan merkitys on viime vuosina tasaisesti kasvanut. Hakujärjestelmän sähköistäminen ei ole vähentänyt neuvonnan tarvetta. Maatalouden kannattavuuskirjanpidossa oli vuonna 2020 mukana vajaat 30 keskisuomalaista maatilaa.
 

Suhdanteista huolimatta maaseutuyrittämisen rooli on Keski-Suomessa merkittävä. Vähintään kolmasosalla keskisuomalaisista maatiloista harjoitetaan jo nyt muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden rinnalla. Yleisimpiä ovat koneurakointi, hevostalous, erikoiskasvien viljely,  matkailu ja polttopuiden teko. Joka kymmenes maatila harkitsee aloittavansa muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden ohessa. Sukupolvenvaihdossuunnittelua tehtiin noin 28 tilalla tai maaseutuyrityksessä. Yhteistyökumppaneiden merkitys on erityisen suuri maatilojen sukupolvenvaihdosten onnistumisessa.  
 

ProAgria Keski-Suomi Tilipalvelut

Tilipalvelut on ProAgrioiden yhteinen palvelu, joka yhdistää talouden luvut, tuotannon kehittämisen ja asiantuntijoiden tuen. ProAgria Tilipalvelujen erikoisosaamista on maa- ja metsätalousyrittäjille tarjottavat kokonaispalvelut. Palveluina ovat maa- ja metsätalouden kirjanpito, välitilinpäätös, tilinpäätös, veromäärän laskenta, veroehdotuksen tarkastaminen sekä sen täydennys, verotuspäätöksen tarkastaminen ja palkanlaskenta.

Asiakkaita ProAgria Keski-Suomen Tilipalveluilla oli vuonna 2020 noin 400 kpl. Henkilövaihdosten myötä tilipalveluista osakeyhtiömuotoisille maatiloille on luovuttu. Olennaista on, että kirjanpidon ja verotuksen ammattilaisten rinnalla ovat tuotannon osaajat, jolloin taloudesta saatavista tunnusluvuista päästään käytännön tekemiseen.