Keski-Suomi

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2020 oli suurten muutosten vuosi koronapandemian takia

Koronavirus ja digiloikka

ProAgria Keski-Suomen tehtävänä on maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun ihmisten aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. ProAgria Keski-Suomi on maakunnallinen jäsentensä hallitsema maaseudun asiantuntijaorganisaatio, joka toimii osana valtakunnallista ProAgria-verkostoa. ProAgria Keski-Suomi on jo 127 vuotta vanha yhdistys.

Vuoden 2020 alussa ei kirkkainkaan kristallipallo olisi kertonut, minkälainen vuodesta lopulta tulee. Maaliskuussa Suomen saavutti maailmanlaajuinen pandemia koronaviruksen muodossa. Viruksen leviämisen estämiseksi yhteiskuntaamme asetettiin monenlaisia rajoituksia. Jokainen organisaatio ja toimiala sai kohdata koronan mukanaan tuomat haasteet mutta myös mahdollisuudet.

Korona pakotti myös ProAgrian muuttamaan toimintatapojaan melkoisesti. Yleisen suosituksen mukaisesti etätyöt tulivat vallitsevaksi käytännöksi. Asiakkaille alettiin tuottaa etäpalveluja digitaalisesti ja moni aiemmin tilakäynnin vaatinut palvelu tuotettiin Teams- yhteydellä. Digitalisaatio otti jättiloikan eteenpäin hyvin lyhyessä ajassa ja se haastoi asiantuntijoiden muutosvalmiutta.  Myös esimiestyö ja esimiestyön vaatimukset muuttuivat etätyön johtamisen myötä.
 

Strategia 2025 viitoittaa kehitystä

ProAgria Keski-Suomi toteuttaa valtakunnallista strategiaa 2025. Strategian mukaan mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa. Strategiassa nousee esille palvelukokemuksen tuottaminen aina yhtä erinomaisena riippumatta alueesta, jossa palvelu tuotetaan. Tämä merkitsee sitä, että entistä enemmän kiinnitämme huomiota palvelujen valtakunnalliseen yhdenmukaisuuteen. Digitalisaatio on ottanut ison askeleen eteenpäin, mutta kehitys jatkuu edelleen ja tulevina vuosina on uusia askelia odotettavissa. Palvelujen tuottaminen etäpalveluna tulee olemaan arkipäivää.
 

Toiminnan tavoitteet saavutettiin

Vuoden 2020 toiminnan tuotot olivat 1.270 226 euroa. Palvelumyynti laski edellisvuodesta 854 826 euroon (alenema 14,6 %). Myös palvelutuotantoon käytetty aika väheni 20,8 % ja matkakulut vähenivät 36,4%.  Palvelumyynnin lasku onnistuttiin kompensoimaan toimintaa tehostamalla ja digitalisaatiota hyödyntämällä. Koko vuoden tulos oli yhteensä 6219,77 eur ylijäämäinen. Vuosi 2020 oli suurten muutosten vuosi koronapandemian takia. ProAgria Keski-Suomi onnistui muuttamaan nopeasti toimintatapojaan asiantuntijapalvelujen tuottamisessa myös poikkeusoloissa.

ProAgria Keski-Suomi toimii osana ProAgria-ryhmää.  Verkostomainen toimintatapa tarjoaa osaltaan mahdollisuudet olla neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tarjoaa menestyksen mahdollisuuksia asiakkailleen.

Haluan esittää lämpimät kiitokset jäsenille, asiakkaille, henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä.

Vesa Laitinen
johtaja, ProAgria Keski-Suomi ry.