Keski-Suomi

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta
ProAgria - onnistumme yhdessä

 

Missio
ProAgria – onnistumme yhdessä
Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Visio
Pidämme korkean markkinaosuuden maitotilojen palveluissa, kasvatamme kehittävien tilojen asiakaskohtaista palvelumyyntiä sekä laajennamme tilipalvelutoiminnan kautta asiakaspohjaa maaseudun yrityksiin.
Arvot
-                          Asiakkaan menestyminen
-                          Osaava, innostunut henkilöstö
-                          Maaseudun puolesta
-                          Kestävä kehitys
-                          Riippumattomuus

Ydinosaaminen

ProAgrian Keski-Suomen ydinosaamista on maaseudun liiketoiminnan kehittäminen.  Osaamistamme tukevat muut ProAgria Keskukset, kotimaiset ja ulkomaiset sekä maakunnalliset kumppanit.  Toimintaa tukevat järjestötoiminta, tapahtumat sekä sidosryhmille ja jäsenille tarjottavat palvelut ja tuotteet.