Keski-Suomi

Talousluvut 2020

Talousluvut 2020

Talousluvut 2020
TULOSLASKELMA 2020 2019
(tuhatta euroa)    
Tuotot    
Valtion määräraha 232 224
Hanketoiminta 81 173
Valt.lask.vast. saadut korv. 16 17
Palvelu- ja myyntituotot 895 1039
Muut toiminnan tuotot 46 65
     
Tuotot yhteensä 1270 1518
     
Kulut    
Henkilöstökulut 916 1040
Poistot 7 8
Muut kulut 361 479
Kulut yhteensä 1284 1527
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -14 -9
     
varainhankinta 16 17
sijoitus- ja rahoitustoiminta 7 63
tilinpäätöserät 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä 6 71
     
TASE 31.12.2020 31.12.2019
(tuhatta euroa)    
VASTAAVAA    
     
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet 3 8
Aineelliset hyödykkeet 6 9
Sijoitukset 308 317
Pysyvät vastaavat yhteensä 318 334
Vaihtuvat vastaavat    
Pitkäaikaiset saamiset 5 0
Lyhytaikaiset saamiset 147 328
Rahat ja pankkisaamiset 565 390
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 717 718
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1035 1052
     
VASTATTAVAA    
     
Oma pääoma    
Rahastopääoma 5 5
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 796 725
Tilikauden yli-/alijäämä 6 71
Oma pääoma yhteensä 807 801
     
Vieras pääoma    
Lyhytaikainen vieras pääoma 228 251
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1035 1052