Keski-Suomi

Maa- ja kotitalousnaiset 2020

Maa- ja kotitalousnaiset 2020

Maa- ja kotitalousnaiset 2020

Johtokunta 2020

puheenjohtaja: maa - ja metsätalousyrittäjä Pirjo Luotola, Saarijärvi

varapuheenjohtaja: maatilayrittäjä Hanna Hautamäki, Petäjävesi

jäsen: yhteisöpedagogi (AMK), metsätilallinen Pirjo Härkönen, Jyväskylä

jäsen: emäntä Tuula Merisalo, Jämsä

jäsen: maaseutuyrittäjä Nanne Peuhkurinen, Äänekoski

jäsen: maaseutuyrittäjä, lähihoitaja Heidi Luomala-Koivisto, Joutsa

jäsen: maa- ja metsätalousyrittäjä Leena Vesterinen, Laukaa

sihteeri: toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki

 

Toimihenkilöt 2020

toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki

elintarvike- ja yritysasiantuntija Mirja Pummila

maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Paula Salonen

hankevetäjä Anni Rintoo

 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten jäsenet ja yhdistykset

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten jäsenmäärä oli toimintavuonna 613 henkilöä ja jäsenyhdistyksiä oli 45. Jäsenrekisteristä puuttuu edelleen osa jäsenistä, mutta työtä rekisterin päivittämiseksi jatketaan edelleen.

Toimintaan osallistuvien henkilöiden ja toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrä

Vuosi 2020 oli Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 86. toimintavuosi. Piirikeskuksen toimintaan osallistui noin 6500 henkilöä. Näistä messuilla ja tapahtumissa kohdattiin n. 2500 henkilöä.

Kohderyhmän tavoittamiseen tuli muutoksia koronatilanteen takia. Digitaalisilla palveluilla tavoitettiin hyvin yritys- ja maisemapalveluiden asiakkaita sekä hankeosallistujia. Ruokaneuvonnan puolella järjestettiin infoja Teamsin välityksellä ja tuotettiin paljon digitaalista materiaalia sosiaalisen median kanaviin. Kasvokkain ruokakursseja ja työpajoja pystyttiin toteuttamaan vain muutamia.

Kohderyhmä laajeni oman järjestön ulkopuolelle, muuttui digitaitoisemmaksi ja nuoremmaksi ja osallistujia Teams-koulutuksissa oli ympäri Suomea.

Sidosryhmät

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminnan keskeisiä sidosryhmiä olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry ja Arktiset Aromit. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi yhteisten kampanjoiden ja hankkeiden merkeissä.

Toiminta ja tulokset avaintulosalueittain

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminnassa vuosi 2020 oli koronan vuoksi poikkeuksellinen, mutta toimintaa ohjasi järjestön yhteinen teema: Maaseudun lumo(a) −kohti kestävämpää kehitystä. Haasteellisuudesta huolimatta vuodesta selvittiin kohtuullisen hyvin taloudellisesti ja toiminnallisesti. Toimihenkilöiden lomautukset, hanketoiminta ja opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuki mahdollistivat piirikeskuksen talouden pysymisen tasapainossa. Toimihenkilöt ovat sopeutuneet ketterästi etätoiminnan tuomiin haasteisiin. Osaamista on jaettu henkilöstön kesken ja digitaitoja opiskeltu toinen toistaan tukien. 

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta  

Ruokaneuvontaa ja -kasvatusta tehtiin ilmastomuutoksen hillitsemiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi, ravitsemussuositusten jalkauttamiseksi ja ruokailon kokemiseksi. Ruokaneuvontaa oli toteuttamassa asiantuntijoiden apuna elo-marraskuussa restonomiopiskelija Hanna-Riikka Kantelinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana toteutimme koronan sallimissa rajoissa kolme työpajaa lapsille (Kasvisaarteen arvoitus, Hevietsivä ja Maukkaat välipalat) ja aikuisille tarjosimme kaksi sieniretkeä sekä villiyrttikoulutusta. Tammikuussa olimme mukana järjestämässä ”Cook like a local” -lähiruokailtaa yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Ohjelmassa oli ruoanvalmistusta paikallisista tuotteista yhteistyössä tuottajien ja päättäjien kanssa. Kasvotusten tavoitimme näissä tapahtumissa 150 lasta ja 93 aikuista.

Keväällä piirikeskus oli toteuttamassa JAMK:in, MTK Keski-Suomen ja Keski-Suomen liiton kanssa digitaalista lähiruokakampanjaa ”Varmista huomisen ruoka. Osta läheltä.” Kampanjassa hyödynnettiin kaikkien toimijoiden somekanavia, tunnuksena #makujenkeskisuomi. Kampanjaan tuotettiin mm. ruokavinkkejä sekä lähiruokavideoita someen ja YouTubeen. Ruoka-asiantuntija kirjoitti kaksi lehtijuttua: Sienten hapattaminen ja Villiyrtit tutuiksi, joita julkaistiin yhteensä viisi kertaa maakunnan paikallislehdissä.

Digitaalista materiaalia tuotettiin paljon ja materiaalin tekemisessä kehityttiin paljon vuoden aikana. Useamman piirikeskuksen ruoka-asiantuntijoiden yhteistyönä tehtiin somejulkaisuja ”Viikonloppuruokia”. Ruoka-asiantuntija osallistui kampanjaan videoilla: Perunarieska, Hämmästyshuttu ja Mustikkapiirakka. Näiden lisäksi tehtiin TikTok videot: Puolukkavispipuuro, Omenasose, Kalan paistaminen ja Perinnerieska. TikTokissa tavoitettiin tuhansia henkilöitä, jotka eivät ole järjestön perinteistä kohderyhmää.

Toimintamme tärkeä ajatus on perheiden kannustaminen yhteiseen tekemiseen ja ruokaperinteen vaaliminen. Tähän liittyen tehtiin videoita Facebookiin ja YouTubeen: Leivotaan pullaa, Tehdään kaalilaatikkoa, Itsenäisyyspäivä maakunnan tuotteilla sekä Rakennetaan piparkakkutalo sekä Arkiruokaa lapsiperheille -video ja reseptejä järkevään arkiruokailuun. Tavoitteena oli tarjota neuvontaa myös poikkeustilanteessa.

Kädet multaan -hanke koulussa ja päiväkodissa

Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen koordinoimista hankkeista osallistuttiin Kädet multaan –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää käytännönläheinen, aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli, joka lisää ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruokahävikkiä, parantaa ymmärrystä ruoantuotannosta ja kestävistä ruokavalinnoista, lisää kasvisten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten luonto- ja maakontaktia. Keski-Suomi oli mukana hankkeen kehitys- ja pilotointivaiheessa. Hanketta on toteutettu Aittorinteen päiväkodissa ja Satavuon koululla. Lapsille, henkilökunnalle ja päiväkodissa myös vanhemmille on esitelty ulkona kauden kasviksia ja kerrottu kasvissuosituksista, sekä opastettu herneenversojen kasvatuksessa, bokashin käytössä ja hyönteishotellin rakentamisessa. Lapsille tehtiin myös omaa videoaineistoa mm. maatilan toiminnasta. Toteutus on sopeutettu korona-aikaan, vain kaksi tapahtumaa pystyttiin järjestämään livenä. Yhteydenotot tehtiin puhelimella ja Teamsin välityksellä. Hankkeen toimenpiteissä on tavoitettu lähes 300 lasta ja aikuista.

Maiseman- ja luonnonhoidon palvelut 

Vuoden 2020 maisemateko -kilpailu ”Niityn lumo” sai suuren suosion. Kilpailuun osallistui seitsemän kohdetta, pienistä pihaniityistä isoihin kokonaisuuksiin. Keski-Suomen Vuoden maisemateko -voittajaksi valittiin Petäjäveden vanhan kirkon säätiö kohteellaan kirkon niittylaidun. Hanna Hautamäki (kuvassa) vastaanotti palkinnon. Kilpailu järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia Taajamaniityt ja maisemapellot -infotilaisuuksia pidettiin kolmelle kaupungille: Keuruu, Jyväskylä ja Saarijärvi. Infotilaisuuksissa erityistä mielenkiintoa herättivät Keuruulla kaupungin viheralueiden tuotteistaminen, Jyväskylässä kaupunkialueiden luonnonhoito ja Saarijärvellä ympäristö- ja kaavoituspuolen yhteistyö.

Maaliskuussa 2020 osallistuttiin Jyväskylän Paviljongissa järjestetyille Viherympäristöliiton Viherpäiville yhdessä muiden maakuntien maisema-asiantuntijoiden kanssa. Viherpäivillä tuotiin vahvasti esiin niittyjä ja taajama-alueiden luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Maisema-asiantuntija osallistui maisemasometiimiin ja teki useita somepäivityksiä valtakunnallisesti maisema-asioista. Keski-Suomen MKN maisema-asiantuntija oli mukana Keski-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmässä (MAKU).

NEUVO-palvelun maastokartoituksia tehtiin 13 kpl ja ympäristösopimussuunnitelma yksi. ValioCarbo-maatilojen monimuotoisuuskartoituksia tehtiin neljälle tilalle. Kartoituksissa selvitettiin maatilojen luonnon monimuotoisuutta lisäävät kohteet ja lajistoa sekä kannustettiin monimuotoisuutta lisääviin toimenpiteisiin.

Yrityspalvelut

Osana maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallista koulutuskiertuetta Keski-Suomessa toteutettiin syyskuussa webinaari Green Care -yrityksille ja Green Care –toimintaa suunnitteleville yrityksille. Ohjelmassa oli mm. Green Care toiminnan esittelyä, etämetsäretki, puutarhaterapian esittelyä ja yrittäjätarinoita. Osallistujia tilaisuudessa oli 15. Kiinnostusta aiheeseen on Keski-Suomessa edelleen, mutta yrittäjillä on pienet resurssit viedä asiaa yksin eteenpäin. Alalle toivottiinkin muutaman välivuoden jälkeen uutta kehittämishanketta.

Portaat maisema- ja luonnontuote yrittäjäksi -valmennus pidettiin Teams-etäyhteydellä keväällä. Toteutuksesta vastasivat maisema- ja yritysasiantuntija yhdessä. Valmennuksessa sai tietoa, kannustusta sekä vertaistukea yrittäjyyteen. Valmennukseen osallistujia oli kuusi, uusia yrityksiä on jo syntynyt kaksi ja yksi yrittäjistä on laajentanut yritystoimintaa. Green Care -webinaariin, Portaat maisema- ja luonnontuoteyrittäjäksi valmennukseen ja yrityspalveluiden kehittämisryhmään käytettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta.

Hygieniaosaamistestejä järjestettiin tilauksesta 16, testattavia oli 59. Määrä on edellisvuosia vähäisempi. Elintarvike- ja yritysasiantuntija teki 18 Hyvää Suomesta -yrityksen auditointia, osa auditoinneista toteutettiin etäyhteyden välityksellä.  Ruoka-, elintarvike- ja matkailuyrittäjille pidettiin elintarvikkeiden jalostuskoulutus ja neuvontaa annettiin mm. elintarvikehuoneiston vaatimuksiin ja pakkausmerkintöihin liittyen.

Puulan opiston kanssa järjestettiin yhteistyössä lähimakkarakurssit Joutsassa ja Kangasniemellä, osallistujia oli 45.

Neuvo2020 nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -palvelun avulla yritysasiantuntijat tekivät selvityksiä kahdeksalle maatilalle.

Luonnosta tuotteeksi -hanke kiinnostaa

Luonnosta tuotteeksi -kehittämishankkeessa järjestettiin infotilaisuuksia, opintomatkoja ja poimijakoulutuksia sekä yrityskohtaista neuvontaa luonnontuotealan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen. Hankkeessa on yhteistyökumppanina Arktiset Aromit ry ja toteutusaika on 1.8.2019- 31.12.2021. Toiminta oli vilkasta ja osallistujia tilaisuuksiin saatiin poikkeusajasta huolimatta hyvin, vuoden aikana hankkeen tilaisuuksiin osallistui 118 henkilöä. Ainoastaan omarahoituksen kannalta merkittävät opintomatkat jäivät toteuttamatta.

Muut hankkeet

Luonnosta yritysryhmähankkeeksi -aktivointihankkeen tarkoituksena oli vahvistaa luonnontuotealan kehitystä Keski-Suomessa. Tavoitteena oli koota ryhmä luonnontuotealan yrityksistä ja/tai yrityksistä, jotka haluavat lisätä luonnontuotteiden käyttöä toiminnassaan. Hankkeessa kontaktoitiin puhelimitse 67 keskisuomalaisia yritystä ja järjestettiin infotilaisuuksia sekä tiedotettiin laajasti. Infotilaisuuksien alussa oli mukana 13 aiheesta kiinnostunutta yritystä. Koronatilanteen aiheuttamien muutosten takia hankkeesta jäi pois useita yrityksiä, jotka olisivat olleet kiinnostuneita yritysryhmähankkeesta. Hankkeen toteutusaikana ei syntynyt uutta yritysryhmähanketta, mutta hankkeen valmistelu jatkuu.

KOTO-hankkeen (Keski-Suomen Maaseudun KOronasta TOipuminen) avulla ProAgria Keski-Suomen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat pystyivät auttamaan maaseudun yrityksiä koronan aiheuttamista vaikeuksista selviämisessä mm. tarjoamalla asiantuntija-apua väliaikaisen tuen hakemiseen. Hankkeen avulla on myös tuettu sekä yrittäjien jaksamista että luotu uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.  Hankerahoituksen myönsi Keski-Suomen Liitto (Keski-Suomen kehittämisrahasto) ja hanketta tukee myös Keski-Suomen maataloussäätiö. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 – 30.4.2021. Hankkeessa on kontaktoitu yli sata maaseudun yrittäjää ja koronatukien haussa autettu 26 toimijaa. Lisäksi hankkeessa on järjestetty yhdeksän webinaaria, joissa on ollut osallistujia yli 150.

Järjestötoiminta

Piirikeskuksen johtokunta kokoontui toimintavuonna kolme kertaa, kasvokkain tavattiin maalis- ja elokuussa sekä joulukuussa keskusteltiin Teams-etäyhteydellä.  Kevään ja alkusyksyn aikana pidettiin kahdeksan kaikille avointa yhteisöllistä ”iltateetapaamista” verkossa. Aiheina olivat: Hyvinvoinnin avaimia korona kevääseen, Villiyrtit, Hyönteishotellit, Kevään ruokajuhlat, Naisen ravitsemus, Muistikummituokio, Kompostointi ja bokashi sekä Ilmastoystävälliset ruokavalinnat. Mukavilla tapaamisilla saatiin toiminnalle näkyvyyttä, uusia henkilöitä tietoiseksi toiminnasta sekä järjestöön myös uusia jäseniä. Esille nostettiin myös tärkeitä asioita terveyteen, ravitsemukseen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyen. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä 125. Näitä tilaisuuksia tuki opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pieni pala maaseutua -kampanjaan liittyen toteutettiin kaikille avoin webinaari hyönteishotellien rakentamisesta, johon osallistui 19 kuulijaa. Lisäksi pidettiin luento niityn hoidosta ja perustamisesta Ikolan pienviljelijäyhdistykselle (10 osallistujaa). Hyönteishotellit, sienet, kauden kasvikset ja kasviskisa olivat myös esilläneuvontaosastollamme wemmi-syysmarkkinoilla syyskuussa, vuoden ainoassa isossa tapahtumassamme. Markkinoilla myytiin take away-ruispuuroa mukaan noin 400 annosta. Tapahtumassa vieraili arvioilta yli 10 000 kävijää, joista noin 2000 vieraili MKN-teltalla. MMM:n Hyönteishotellit2020-kampanjaan liittyen Pörde-pehmolelu seikkaili Satavuon koulun tapahtumassa wemmi-syysmarkkinoiden lisäksi.

Hanna KaihlajärviHanna Kaihlajärvi Saarijärveltä valittiin Keski-Suomen Vuoden 2020 maa- ja kotitalousnaiseksi. Hanna on toiminut aktiivisesti Saarijärven maa- ja kotitalousnaisten sihteerinä vuodesta 2003. Hän on mukana Saarijärven kaupungin elinkeinotiimissä ja kouluttaa tulevia maaseudun yrittäjiä Jamkin projektipäällikkönä. Työnsä ohella hän hoitaa hevostilaansa suurella sydämellä Koskenkylällä puolisonsa kanssa.

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous pidettiin 24.10.2020 Marjoniemen tilalla Uuraisilla, samassa yhteydessä ProAgria Keski-Suomi ry:n vuosikokouksen kanssa. Kokouksessa oli mukana Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallituksen puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste esittelemässä järjestön uutta strategiaa. Yhdistyksiä opastettiin jäsenrekisteriohjelma Sensen käyttöön.

Piirikeskuksen toiminnanjohtaja vastasi myös ProAgria Keski-Suomen järjestöasioista.

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan toiminnassa.

Viestintä

Toimihenkilöt viestivät järjestön tapahtumista ja toiminnasta sekä toivat eri medioissa esille asiantuntijapalveluja. Piirikeskuksessa tehtiin mediatiedotteita, lehtijuttuja ja tarjottiin juttuaiheita medialle. Myös verkkotilaisuuksien aluksi esiteltiin järjestön toimintaa.

Toiminnasta tiedotettiin yhdistyskirjeillä, sähköisillä uutiskirjeillä sekä sähköpostitse, verkkosivuilla, ProAgrian tiedotuslehdessä, Facebookissa ja Instagramissa. Myös YouTube-kanava oli aktiivisessa käytössä ja sinne tuotettiin paljon materiaalia sekä koottiin verkkotilaisuuksien tallenteita. Somekanaviin saatiin uusia seuraajia ja tykkääjiä.

Koti ja maaseutu -lehteä ja MKN välitystuotteita markkinoitiin aktiivisesti koronasta huolimatta.  Maakunnasta hankittiin runsaasti uusia lehtitilauksia vuoden aikana.

Hankkeet

Piirikeskus vastuullisena toteuttajana:
•    Luonnosta tuotteeksi -hanke. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus.
•    Luonnosta yritysryhmähankkeeksi -aktivointihanke 01.05.2020 - 30.09.2020. Hankkeen rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus.
•    KOTO-hanke (Keski-Suomen Maaseudun KOronasta TOipuminen). Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Liitto ja Keski-Suomen Maataloussäätiö.

Mukana hankkeen toteuttamisessa:
•    Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -yhteistyöhanke (KEKO2), Jyväskylän ammattikorkeakoulu