Keski-Suomi

Kotieläintalous

Kotieläintalous

Kotieläintalous

Maidontuotanto Keski-Suomessa  

   
Keskisuomalaiset maitotilat tuottivat meijereille 102,1 milj. litraa maitoa vuonna 2020. Se oli 0,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Maakunnassa tuotetaan 4,5 % koko maan maidosta. Suomen maitotiloista 5,4 % ja lypsylehmistä 4,6 % on Keski-Suomessa. Maakunnassa on eniten 20-29 lehmän karjoja ja lehmistä isoin osa lypsää 50-74 lehmän karjoissa.

Tuotosseuranta tuottaa tietoa johtamisen tueksi

Keski-Suomen lypsylehmistä oli vuonna 2020 tuotosseurannassa 83,8 %. Tuotosseurantakarjoja ProAgria Keski-Suomen alueella oli vuoden 2020 lopussa 201 kpl.  Näissä karjoissa oli yhteensä 8 494 lehmää. Keski-Suomen tuotosseurantakarjat ovat maan pienimpiä, viralliset tuotokset saaneissa karjoissa on keskimäärin 39,4 lehmää. Koko maan tuotosseurantakarjojen keskilehmäluku oli 50,5 lehmää.

Vuonna 2020 koko maan tuotosseurantalehmien keskituotos oli 10 168 kg. Keski-Suomessa keskituotos oli 10 086 kg, mikä on 246 kg enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskisuomalaisten lehmien kestävyys on hiukan parempi kuin koko maassa. Alueen karjoissa elossa olevien lehmien keskipoikimakerta on 2,64 ja karjoista poistettujen lehmien keskimäärin 3,35. Satatonnarilehmiä Keski-Suomeen saatiin vuonna 2020 yhteensä 23 kpl. Koko maan vuoden 2020 tuotosseurannan tulokset on julkaistu osoitteessa Tuotosseurannan tulokset

Tuottoennuste osaksi maitotilojen tuotannon ohjausta

LypsylehmiäMaitotilan tuotannon ohjausta on toteutettu vuoden 2020 aikana Karjatsekki ja Eurotsekki palveluna sekä valiolaisilla maitotiloilla syksyllä 2020 Sopimustsekki -palveluna. Tuotannon ohjauspalveluissa analysoidaan karjan tilannetta tuotosseurannan, kustannuspuntarin, syksyllä uudistetun tuottoennusteen ja muiden eri järjestelmien avulla kerätyn tiedon perusteella. Tavoitteena on jalostaa analysoitu tieto karjakohtaisiksi tavoitteiksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Loppuvuodesta 2020 valiolaisilla maitotiloilla korostui toimenpiteiden määrittely maidon sopimusmääriin sopeutumiseksi vuonna 2021.

Karjatsekkiä ja/tai eurotsekkiä sekä muita tuotannon ohjauksen palveluita tehtiin vuonna 2020 yhteensä 96 maitotilalle. Maidon tuottoennustetuloste ProAgrian verkkopalveluista otettiin syksyllä 2020 yhteensä 109 tilalla. Tuotosseurantakarjat voivat myös itse katsoa tuottoennusteen MinunMaatilan ohjelman tunnuksilla ProAgrian verkkopalveluista, Maito-raportit.

Säilörehu on maitotilan tärkein rehu

Kesän 2020 säilörehujen rehuarvot olivat keskimääräiset ja satomäärät hyviä tai vähintään normaaleja. Tilakohtaista vaihtelua aiheuttivat mm. sateiden kohdistumisen ja lämpösummakertymän vaihtelut eri puolilla maakuntaa sekä korjuun ajoittamisen onnistuminen.

Kaikkien maakunnasta lähetettyjen säilörehunäytteiden D arvo oli keskimääärin 671, raakavalkuainen 149 g/kgka ja syönti-indeksi 105. Palkokasvipitoisten rehujen D arvo oli keskimäärin 663, raakavalkuainen 151 ja syönti-indeksi 109. Toisen korjuukerran nurmisäilörehujen keskimääräinen D arvo ja syönti-indeksit olivat lievästi matalammat kuin ensimmäisessä sadossa, mutta raakavalkuainen oli hieman korkeampi.

Keskisuomalaiset tuotosseurantatilat ottivat keskimäärin 6,2 säilörehunäytettä tilaa kohden. Koko maassa näytteitä otettiin keskimäärin 7,6 kappaletta tilaa kohden. Korkeimpien keskituotosten karjat seuraavat säilörehun rehuarvoa aktiivisimmin. Yli 10 000 kg:n keskituotoksen keskisuomalaiset karjat ottivat keskimäärin 9,8 rehunäytettä ja alle 8000 kg:n keskituotoksen karjat keskimäärin 1,9 näytettä vuoden aikana.

Ruokinnan ohjauksella lisää euroja

KarjaKompassin ruokinnan suunnittelulla tähdätään mahdollisimman suureen maitotuoton ja rehukustannuksen erotukseen. Seurantalaskelmalla varmistetaan, miten karja vastaa ruokintaan eli onko ravinnontarpeet täyttyneet ja miten lehmät lypsävät ja mikä on toteutunut maitotuoton ja rehukustannuksen erotus. Tuotosseurantatilat pääsevät myös itse tekemään ruokinnan seurantalaskelman tuotosseurantamaksuun sisältyvänä lisäetuna.

Ruokinnan ohjausta eli ruokinnan suunnittelua, seurantaa, analysointia ja ongelmien ratkaisua mm. tilakäyntien yhteydessä tehtiin 144 tilalle. Ruokinnan seurantalaskelmien mukaan lypsyssä olevien lehmien keskimääräinen maitotuoton ja rehukustannuksen erotus oli 9,5 €/lehmä/pv, ja siinä oli nousua edelliseen vuoteen 0,2 euroa. Väkirehujen osuus oli keskimäärin 45% rehujen kuiva-aineesta.

Kasvinviljely- ja tukineuvonta maitotiloille

Viljelysuunnitelma laadittiin 146 maitotilalle vuonna 2020 ja kasvinsuojeluruisku testattiin 29 maitotilalliselta. Tukineuvontaa ja tukihakemusten täyttöä tehtiin 175 maitotilalle. Näistä 25 otti käyttöön tukiturvan, jolla voi varmistaa kesän kaikkina ajankohtina asiantuntijan kiinni saannin valvontatilanteen yhteydessä ja virhetilanteissa vakuutusturvan nolla omavastuulla.

Tilitoimisto- ja muut talousneuvontapalvelut maitotiloille

Kirjanpitoa, veroneuvontaa, veroilmoitusten täyttöä tai palkanmaksupalveluja toteutettiin 75 maitotilalle. Liiketoiminnan johtamiseen ja talouspalveluihin liittyviä palveluita tehtiin 30 maitotilalle.

NEUVO2020-palvelut maitotiloille

NEUVO2020- palveluja tehtiin yhteensä 91 maitotilalle. Eniten toteutettiin ”maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyky” toimenpiteen palveluja (63 tilalle). Ympäristöön ja tuotantoeläimiin kohdistuvat NEUVO-palvelut vähenivät edellisestä vuodesta koronapandemian seurauksena, kun tiloilla tapahtuvaa neuvontaa korvattiin etänä tapahtuvilla palveluilla.  

Lihantuotanto Keski-Suomessa

Naudanlihaa tuotettiin vuonna 2020 Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaisella alueella 4,6 miljoonaa kiloa, mikä on noin 5,3 % koko maan naudanlihan tuotannosta. Maakunnan naudanlihantuotanto kasvoi lievästi edellisvuodesta. Emolehmiä oli 171 tilalla. Emolehmien lukumäärä maakunnassa kasvoi 227 emolla vuodessa. Yhteensä emolehmiä oli 4080 kpl.

Sianlihan tuotanto maakunnassa on vain 0,78 miljoonaa kiloa, mikä on noin 0,4% koko maan sianlihan tuotannosta (175,75 milj.kg). Keski-Suomessa tuotanto on lievästi laskenut, koko maassa hiukan lisääntynyt.

Lampaanlihaa tuotetaan maakunnassa noin 0,1 miljoonaa kiloa ja siinä on havaittavissa lievää nousua. Koko maan tuotanto on yhteensä noin 1,35 miljoonaa kiloa. Lampaita oli 68 keskisuomalaisella tilalla. Näistä 60 tilalla oli karitsoivia uuhia.

Palvelut lihatiloille vuonna 2020

Pääasiallisin neuvonnan muoto lihatiloille on ollut tukineuvonta 98 tilalle, näistä 72 tilalla oli lihanautoja. Viljelysuunnittelua tai lohkokirjanpitoa tehtiin 78 lihatilalle, NEUVO 2020 -palveluita 32 lihatilalle ja tilitoimistopalveluita 46 lihatilalle.

Lammasneuvonnan Keski-Suomeen hoitaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Vuonna 2020 lampaiden tuotosseurannassa oli 26 keskisuomalaista lammastilaa. Näillä oli keskimäärin 76,9 tuotosuuhta tilaa kohden.