Keski-Suomi

Kasvintuotanto

Kasvintuotanto

Kasvintuotanto

Kasvinviljely Keski-Suomessa

Viljeltyä peltoa Keski-Suomessa oli vuonna 2020 noin 81 300 ha ja kesantoja, viherlannoitusnurmia tai erilaisia luonnonhoitopeltoja tämän lisäksi noin 11 400 ha. Tyypillisin viljelykasvi oli nurmi, jota oli noin 47 700 ha. Viljoista eniten viljeltiin ohraa (noin 13 100 ha) ja kauraa (noin 12 100 ha). Viljojen viljelyala yhteensä oli noin 29 100 ha. Rypsiä tai rapsia oli viljelyssä noin 800 ha ja kuminaa noin 1300 ha. Puutarhakasveja viljeltiin noin 360 hehtaarin alalla, näistä marja- ja hedelmäkasveja 310 ha.

Kasvinviljely- ja tukineuvonta kasvi- ja puutarhatiloille

ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat tekivät viljelysuunnittelua 210 kasvinviljelytilalle mukaan luettuna marjojen ja muiden erikoiskasvien viljelijät. Kokonaisuudessaan kasvinviljelyn suunnittelua tehtiin maakunnassa 493 tilalle. Kasvinsuojeluruiskut testattiin yhteensä 151 asiakkaalta, joista 54 oli kasvinviljelytiloja.

Tukineuvontaa tehtiin 176 viljatilalle ja yhteensä 329 kasvinviljelytilalle. Yhteensä tukineuvontaa käytti 701 eri tuotantosuuntia edustavaa asiakasta. 32 kasvinviljelytilaa otti käyttöön tukiturvapalvelun, jolla voi varmistaa kesän kaikkina ajankohtina asiantuntijan kiinni saannin valvontatilanteen yhteydessä ja virhetilanteissa vakuutusturvan ilman omavastuuuta.

Tilitoimistopalvelut ja muu talousneuvonta kasvi- ja puutarhatiloille

Kirjanpitoa, veroneuvontaa, veroilmoitusten täyttöä tai palkanmaksupalveluja toteutettiin 194 kasvinviljelytilalle. Liiketoiminnan johtamiseen liittyviä palveluita ja muita talousneuvontapalveluita toteutettiin 24 kasvitilalle.

NEUVO 2020 -palvelut kasvi- ja puutarhatiloille

Neuvo 2020 palveluita käytti yhteensä 81 kasvinviljelytilaa. Suosituimpia kasvitilojen keskuudessa olivat ympäristöön liittyvät NEUVO palvelun osa-alueet sekä kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvät osiot. Kaikkiaan ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat tekivät NEUVO palveluita 282 asiakastilalle. Neuvon luomutuotantoon liittyviä kasvintuotannon tai kotieläintuotannon palveluita tehtiin aiempaa enemmän, yhteensä 37 tilalle. Tiloilla tehtävää Neuvo ympäristö- ja kasvinsuojelupalvelua koronapandemia hiukan vähensi.

Marjamaat 2 -hanke

Marjamaat 2 -hanke alkoi vuoden 2020 alussa. Hanke on ylimaakunnallinen ja suunnataan Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueen marjanviljelijöille, sekä olemassa oleville että mahdollisille tuleville viljelijöille. Kohderyhmään kuuluvat myös muut marja-alan toimijat, erityisesti marjoja ostavat tahot. Marjamaat 2 -hanke on ProAgria Itä-Suomen hallinnoima, osatoimijoina ovat ProAgria Keski-Suomi ja Luonnonvarakeskus.