Keski-Suomi

Jäsenistömme, hallintomme ja organisaatiomme

Jäsenistömme, hallintomme ja organisaatiomme

Jäsenistömme, hallintomme ja organisaatiomme

Jäsenet

ProAgria Keski-Suomi on rekisteröity yhdistys. Jäseninä ovat yhdistykset, yritykset ja henkilöt, jotka haluavat edistää ProAgria Keski-Suomi ry:n toimintaa. Maatalouden neuvontajärjestö, silloinen maanviljelysseura, perustettiin Keski-Suomeen 15.11.1893.

ProAgria Keski-Suomella oli 45 jäsenyhdistystä, joissa noin 1500 jäsentä. Henkilö- ja yritysjäseniä oli 197 ja kannattajajäseniä 5 sekä 4 kunniajäsentä. Maa- ja kotitalousnaisten jäseniä ovat näiden yhdistysten naispuoliset jäsenet sekä naispuoliset henkilö- ja yritysjäsenet.

ProAgria Keski-Suomen sekä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten varsinainen kokous pidettiin Uuraisilla Marjoniemen tilalla 24.10.2020. Kokouksissa oli paikalla 37 osallistujaa. ProAgrian kokouksessa valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Kunniajäsenet
Maanviljelysneuvos Marja Kallio, Laukaa
Maanviljelysneuvos Heikki Leivonen, Viitasaari
Pitäjäneuvos Pekka Hytönen, Joutsa (Leivonmäki)
Maanviljelijä Jukka Pöyhönen, Hankasalmi

Hallinto

ProAgria Keski-Suomen yleinen kokous on ylin päättävä elin ja se valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi on maitotilavaliokunta. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisilla on oma johtokunta.

ProAgria Keski-Suomen hallitus (24.10.2020 alkaen)
 

Hannu Jokinen, puheenjohtaja, Saarijärvi            
Jäsen        Varajäsen      
Pirjo Luotola, varapuheenjohtaja, Saarijärvi Nanne Peuhkurinen, Äänekoski
Kai Laahanen, Pihtipudas Heidi Hakkarainen, Toivakka
Mikko Oikarinen, Petäjävesi  Ari Pirttiniemi, Saarijärvi
Lauri Pekkarinen, Viitasaari                                   Tiina Vihava, Viitasaari
Outi Savonen, Saarijärvi   Eija Puttonen, Äänekoski 
Mari Suuronen, Äänekoski  Tero Lahti, Karstula

       
ProAgria Keski-Suomen maitotilavaliokunta 2020

Miia Juudin, puheenjohtaja, Hankasalmi
Sari Häkkinen, varapuheenjiohtaja, Saarijärvi
Sanna Ahonen, Uurainen
Heidi Hakkarainen, Toivakka
Sirkku Kuukkanen, Petäjävesi
Tiina Moisio, Kivijärvi
Samuli Murtoperä, Pihtipudas
Jussi Palo, Viitasaari
Hannu Peltola, Muurame

Henkilöstö

ProAgria Keski-Suomen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten palveluksessa oli 22 henkilöä. Henkilöstön osaamiseen panostettiin paljon. ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat osallistuivat ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen työajankäyttöraporttien mukaan 1695 tuntia. Asiantuntijoiden kouluttautumiseen, erityisesti digivalmiuksien kehittämiseen, saatiin tukea Keski-Suomen Maataloussäätiöltä.

Toimihenkilöpäiviä pidettiin kaksi: 8.5 ja 27.11. 2020.  Molemmat pidettiin Teams-yhteydellä Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Tuotekehitystoimintaan osallistuttiin ProAgria Keskusten Liiton yhteisten projektien kautta. Huippuosaajavalmennukseen osallistuneet asiantuntijat olivat käytettävissä yli ProAgria Keskusten rajojen niin maito- kuin luomuneuvonnan vaativimmissa asiantuntijatehtävissä.

Huomionosoitukset

Vuoden 2020 aikana on luovutettu kolme järjestöllistä huomionosoitusta.

Uusi sukutilakunniakirja ja sukutilaviiri on luovutettu laukaalaiselle Saarelan tilalle. Tila on ollut suvulla yhtäjaksoisesti vuodesta 1785 ja sen omistavat Erkki ja Aini Saarelainen.

ProAgrian kultainen järjestömerkki on luovutettu Pirjo Luotolalle Saarijärveltä.