Keski-Suomi

Avainlukumme 2020

Avainlukumme 2020

Avainlukumme 2020
ProAgria Keski-Suomen avaintietoja 2020

 

Kotieläintilat olivat merkittävä asiakasryhmä, joka käytti monia ProAgrian palveluja. Vuonna 2020 Keski-Suomessa maidontuotannon tuotosseurantaan kuului 201 karjaa. Lihantuotantotilat käyttivät ennen kaikkea tukipalveluja.  Neuvonta keskisuomalaisille lampureille saatiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan lammasasiantuntijoilta.

Tilipalveluja käytti 400 asiakasta, tukiasiakkaita oli 701 ja Neuvo 2020 -palveluja käytti 282 tilaa. Neuvo-palvelujen käyttö lisääntyi edellisvuoteen verrattuna ja Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyky -osio oli kysytyin Neuvo-palvelu. Neuvon luomutuotantoon liittyviä palveluita tehtiin aiempaa enemmän.

ProAgria Keski-Suomi ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat toteuttajana tai osatoteuttajana monessa hankkeessa. Hankkeissa tehtiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa maakunnallisesti ja maakuntarajojen yli.

Vuonna 2020 ProAgria Keski-Suomen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 1 270 000 €, mikä on 16 % edellisvuotta vähemmän. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli 14 000 € ja tilikauden ylijäämä 6000 €.