Kainuu

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Toiminta-ajatus

ProAgria Kainuu on sitoutumaton maaseutua kehittävä järjestö, joka lisää maaseudun ihmisten henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä parantaa maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Arvot

Elinvoimaa, asutusta ja kulttuuria

Luotettavaa laatua

Osaavaa palvelua

Asiakkaan menestystä

Visio

Molemminpuolinen menestyminen (asiakas/ProAgria)

Ydinosaaminen

Ydinosaamista on maaseutuyrityksiä kehittävä konsultointi. Ydinosaamista tukevat järjestötoiminta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Strategia

Parannamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä.