Kainuu

Talouspalvelut

Talouspalvelut

Talouspalvelut
Investointihalukkuutta yrityksillä on, mutta laajentajilla on haasteena rahoituksen saaminen varsinkin isompiin navettahankkeisiin.

Käytännössä maidontuotannon laajentaminen edellyttää sitä, että tilan pitää pystyä tuottamaan maitoa 30-36 c/l hinnalla investoinnin jälkeen. Rahoittajien määritelmät elinkelpoiselle hankkeelle ovat erilaistuneet, mikä on vaikuttanut merkittävästi tuotannon kannattavuusvaatimuksiin. Menneiden vuosien tulokset pitää olla hyvällä tasolla ennen ison investoinnin toteuttamista ja velkaantuminen pitää olla suhteellisen matalalla tasolla. Lisäksi uusiin investointeihin vaaditaan entistä suurempi kokonais-/oman pellon määrä. Valtion takausta haetaan säännönmukaisesti kaikkiin suurimpiin hankkeisiin. 

Kainuun Ely-keskus teki vuonna 2018 investointitukipäätöksiä seuraavasti (suluissa luvut vuodelta 2017): lypsykarjanavettahakemuksia hyväksyttiin 6 kpl (7 kpl), lihakarjanavetta hakemuksia 2 kpl (0 kpl), muita tuotantorakennuksia, mm. tunnelit, aurinkosähköjärjestelmät, eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit, rehuvarastot, kuivurit, lämpökeskukset 15 kpl (13 kpl), salaojitushakemuksia 1 kpl (3 kpl) ja tilanpidon aloittamisavustuksia myönnettiin 3 hakijalle (2 kpl). 

ProAgria Kainuulla oli vuonna 2018 vero- ja kirjanpitoasiakkaina 270 maatilaa tai yritystä. 

Kasvanut tilakoko tuo uusia haasteita myös tilatasolla verotuksen suunnitteluun. Tarve verosuunnittelupalveluille tiloilla on merkittävä ja edellyttää yhä enemmän tietoa, taitoa ja kokemusta asettaen osaamiselle haasteita. Kysyntä kasvaa selkeästi myös erilaisten yhtiömuotojen asiantuntijapalveluissa yhtiöittämistä helpottavan lakimuutoksen seurauksena. Ely-Keskuksen rahoittama Neuvo kilpailukyky vakiinnutti suosion viljelijöiden keskuudessa. Kilpailukykyneuvonta mahdollistaa erilaisten talousasiantuntijapalveluiden tekemisen maatiloille. Erilaisia kilpailukykyneuvontapalveluita tehtiin Kainuussa 35 asiakkaalle.