Kainuu

ProAgria Itä-Suomen rakentamisen vuosi

ProAgria Itä-Suomen rakentamisen vuosi

ProAgria Itä-Suomen rakentamisen vuosi
Vuoden 2017 alussa käynnistynyt toimitusjohtajayhteistyö ProAgria Pohjois-Karjalan ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa eteni vuoden 2018 aikana suunnitellusti isoin harppauksin.

Syksyllä edustajakokous käsitteli ensimmäisen kerran vuoden 2020 alussa tapahtuvaa yhdistymistä ja vuoden 2019 operatiivisen toiminnan yhtenäistämistä yhden johtoryhmän alaisuuteen. Muutosten läpivientiin saatiin hallinnolta vahva valtuutus. Yhdistymissopimus allekirjoitettiin 7.12. ja se onnistuttiin viestimään alueellisissa medioissa hyvin. Yhteinen tavoite asiakkaiden entistä parempi palveleminen on luonut vahvan yhteisen sitoutumisen muutosprosessiin hallinnossa ja henkilöstössä. 

Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on varmistaa asiakkaiden tarvitsemat asiantuntijapalvelut koko alueella. Yhteistyö kehittää monipuolista asiantuntijaverkostoa lähelle asiakasta. Yhdistyminen mahdollistaa myös paremmin asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen alueen maatalouselinkeinon ja maaseudun vaativiin ja muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi yhteistyön tavoitteena on toimintojen yhtenäistäminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen asiakastyöhön käytetyn työn osuutta nostamalla ja samalla valmistautuminen toimintaympäristön ja asiakasrakenteen muutoksiin. Jo nyt kustannustehokkuutta on saatu parannettua hallinnollisen työn yhtenäisillä toimintatavoilla ja yhteisillä resursseilla.

Vuoden 2020 alussa muodostuvan ProAgria Itä-Suomen liikevaihto tulee olemaan n. 8,2 milj. € ja henkilöstöä on 130 henkilöä. Asiakkaina Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella on n. 4100 maaseudun yritystä. Jäsenistöä on yhteensä n. 8450 henkilöä ja 2050 yritystä. Osana muodostuvaa ProAgria Itä-Suomea toimii rekisteröimätön Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. 

Syksyn yhteiset henkilöstöpäivät alkoivat muovaamaan yhteistä kulttuuria ja yhteisiä tavoitteita henkilöstölle. Odotukset yhteiselle operatiiviselle toiminnalle sen hyödyille ja sen yhdessä rakentamiselle ovat suuret. Yksi johtoryhmä tuo tähän muutoksen vaiheeseen sopivaa tehokkuutta ja dynaamisuutta laajemman tiedotuksellisen johtoryhmätyöskentelyvaiheen jälkeen. Loppuvuoden aikana valmistauduttiin vuoden 2019 tapahtuvaan operatiiviseen kolmen maakunnan toiminnan yhdistävään organisaatiomuutokseen Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa. Henkilöstöpäivät elokuussa olivat koko henkilöstön ensimmäinen yhteinen tapahtuma. Syksyn tavoitekeskuselukierrroksella koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa organisaatiomuutoksen toteutukseen ja antaa palautetta tehdyistä suunnitelmista ennen päätöksentekoa.

Kajaanin pitkäaikainen toimisto Osmonkadulla myytiin joulukuussa, koska kunnostusvelka kiinteistössä oli merkittävä. Toimiston muutto Kainuunkulmassa omistamamme kiinteistöön ajoittui maaliskuun loppuun.

ProAgria Kainuun varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2018 n. 1,2 milj. euroa, tuotot laskivat edellisestä vuodesta hanketoiminnan volyymin laskun sekä palveluiden myynnin aleneman vuoksi. Valtion määrärahat toimintaan olivat varsinaisen toiminnan tuotoista 17 % (vuonna 2017 16 %), hankeavustusten 25 % (27 %) ja asiakaslaskutuksen 55 % (55 %). Valtioapua purettiin taseesta n 20 000 €, jolla oli vastaava tulosta parantava vaikutus. Asiantuntijapalveluiden myynti laski n. 15 000 €. ProAgria Kainuun tilikauden 2018 tulos oli 657 euroa alijäämäinen, vuonna 2017 tulos oli 42 869 euroa ylijäämäinen.