Kainuu

Maatalouden rakennusinvestoinnit -hanke

Maatalouden rakennusinvestoinnit -hanke

Maatalouden rakennusinvestoinnit -hanke
Maatalouden rakennusinvestoinnit -hanke kokosi rakennusinvestointeja suunnittelevat maatilat yhteen.

Maatalouden rakennusinvestoinnit -hanke päättyi elokuussa 2018. Hankkeen koko toteutusaikana, vuodesta 2015 lähtien, toimintaan osallistui henkilöitä 45:ltä rakennusinvestointia suunnittelevalta maatilalta, joista 33:lle tehtiin investoinnin alkukartoituksia, tiedotusta ja muuta hankkeen alkuvaiheen neuvontaa ja ne ovat maksaneet hankkeen osallistumismaksun. Muille 12 tilalle on tiedotettu hankkeen tarjoamista palveluista ja ne ovat osallistuneet hankkeen järjestämille retkille tai koulutuksiin, mutta jääneet vielä harkitsemaan investoinnin suunnittelun käynnistämistä. 

Investoivien tilojen alkukartoituksia, investointihankkeiden suunnittelupalavereita ja tiimipalavereita järjestettiin hankkeen toteutusaikana yhteensä 95 kpl, joista 15 viimeisen toimintavuoden eli 2018 aikana.