Kainuu

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöämme
Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu omana ja ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä koulutuksena.

Ammatilliseen osaamisen koulutukseen käytettiin v. 2018 yhteensä 1500 tuntia 4,8 % Verkkoympäristössä tapahtuva kouluttautuminen ja palaverointi on vakkiintunut käytännöksi ja se on koettu hyväksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Vertaisoppimista käytetään aktiivisesti osaamisen kasvattamisessa ja se koetaan usein parhaaksi tavaksi kasvattaa omaa asintuntijaosaamista.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa ryhmänä sekä yksilökeskusteluina. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat luovat konkretiaksi koko organisaation asiakastarvepohjaiseen osaamisen tavoitetasoihin, jotta osaamisemme vastaa asiakastarvetta myös tulavisuudessa. 

Loppuvuoden aikana valmistauduttiin vuoden 2019 tapahtuvaan  operatiiviseen kolmen maakunnan toiminnan yhdistävään organisaatiomuutokseen Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kanssa. Henkilöstöpäivät elokuussa olivat ensimmäinen koko henkilöstön yhteinen tapahtuma. Syksyn tavoitekeskustelukierrroksella koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa organisaatiomuutoksen toteutukseen ja antaa palautetta tehdyistä suunnitelmista ennen päätöksentekoa.

Henkilöstöllä on käytössään omaehtoiseen työhyvinvointia edistäviin tarpeisiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä, jonka lisäksi on erilaisia palveluryhmien yhteisiä sekä koko organisaatiolle suunnattuja tapahtumia. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 7,3 %.

Inkeri Taurula vuoden proagrialaiseksi

Inkeri Taurula, maatilayritysasiantuntija on Kainuun vuoden proagrialainen.  Inkeri jaksaa kehittää uutta, ja menee eteenpäin vaikka valtavirta etenee hitaammin. Raikas tuulahdus joukkoomme -tuo hehkuvan punaisuutta vihreään massaamme.

Inkeri Taurula valittiin vuoden proagrialaiseksi.