Itä-Suomi

Maidontuotannon palvelut

Maidontuotannon palvelut

Maidontuotannon palvelut
Maitotilan johtaminen ja kehittäminen perustuu luotettavaan, kattavaan ja ajantasaiseen tietoon omasta karjasta. Kehittämiskohteet on helppo havaita kun käytettävissä on samalla tavoin mitattua vertailutietoa muilta samantyyppisiltä tiloilta. ProAgrian palvelujen kautta tämä on mahdollista.

Tähän Vuonna 2020 tuotosseurantaan kuului ProAgria Itä-Suomen alueella 911 tilaa. Tuotosseurantatiloilla oli yhteensä 45 088 lehmää. Keskimääräinen karjakoko oli 49,6 lehmää / karja. Karjojen keskituotos oli 10 289 kiloa/ lehmä. Energiakorjattu maitomäärä oli 15,5 kg / elinpäivä. Keskimääräinen elinikäistuotos oli 23 976 kiloa. 97 tuotosseurantalehmää saavutti 100 000 maitokilon elinikäistuotoksen.  

Valtakunnalliset maidontuotannon tulokset 

Palvelut maitotiloille

Vuoden 2020 aikana saimme laajaan käyttöön maidontuotannon KPI- mittarit ja Kustannuspuntarin.

Maaliskuun lopulta alkaen Valiolaisissa osuuskunnissa aloitettiin valmistutmisen sopimustuotantoon, joka käynnistyi vuoden 2021 alussa. Tuottoennuste- palvelua uudistettiin, ja sen merkitys maidontuotannon määrien ennakoinnissa nousi uudelleen arvoonsa.

Tuotosseurannan tulosten ja karjahavaintojen pohjalta toteutettava Karjatsekki- palvelu vakiintui tärkeäksi osaksi maitotilan palvelujen vuosikelloa. Covid 19- pandemia saavutti Suomen maaliskuussa, ja osa maidontuotannonkin palveluista siirrettiin nopeasti etäpalveluina toteutettavaksi. Tilakäyntejä kuitenkin toteutettiin huomioiden terveysturvallisuus huomioiden, siltä osin kuin se palvelun laadukkaan suorittamisen kannalta välttämätöntä.

Karjan ruokinnan suunnittelussa vuoden 2020 alusta alkaen vakiintui käyttöön myös syksyllä 2019 uudistunut Karjakompassi.

Ruokinnanohjauksen ja Karjatsekin lisäksi palveluja täydensivät Neuvo- palvelut, joita kotieläintieloille tehtiin yhteensä 290 kpl.

Palveluiden määrät vuonna 2020