Itä-Suomi

Jalaka-hanke

Jalaka-hanke

Jalaka-hanke
Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on ollut edistää ja kehittää nautakarjan jaloittelua ja laiduntamista Pohjois-Savossa.

Pohjois-Savossa maitoyritysten laajennuksia on viime vuosina tehty paljon. Kansallisesti ja kansainvälisesti on havaittu eläinten ulkoilun vähentyneen karjakokojen kasvaessa. Vähentynyt ulkoilu luo haasteita nautojen hyvinvoinnille muun muassa jalkaterveydelle sekä hedelmällisyydelle ja yleiselle vireydelle. Nautojen ulkoiluttaminen vaikuttaa myös maitoyrityksen työnkäyttöön sekä ympäristöön. Jaloittelutarhojen rakentamisesta ja laidunnuskäytänteistä on olemassa paljon tutkimuksia sekä selvityksiä, joiden anti tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Tieto on kuitenkin sirpaleista ja osin vanhentunutta.

Samoin vanhastaan on totuttu ajattelemaan, että laiduntaminen tai eläinten ulkoiluttaminen olisi työlästä. Tätä se ei välttämättä ole, jos se on hyvin suunniteltua ja järjestettyä. Oikeanlaiset käytännöt ja rutiinit helpottavat ulkoilutuksessa, kuten myös oikeanlaiset rakenneratkaisut. Hankkeessa haastateltiin jo ulkoilutusta harjoittavia automattilypsytiloja, sekä pyrittiin selvittämään parhaat käytänteet muille jaettavaksi.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on ollut edistää ja kehittää nautakarjan jaloittelua ja laiduntamista Pohjois-Savossa. Hankkeella on ollut positiivinen vaikutus nautakarjan hyvinvointiin, ympäristön tilaan ja maidontuotannon imagoon. Lisäksi tavoitteena oli tuoda maakuntaan nautojen jaloitteluun ja laiduntamiseen liittyvää uutta. Tätä tietoa on julkaistu sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa sekä hankkeen kotisivuilla. Hankkeessa laadittiin myös ajan tasainen jaloittelu – ja laidunnusopas, joka julkistetaan hankkeen päätoteuttajan Savonia AMK:n toimesta vuoden 2021 aikana.

Hanke jatkuu Savonian toimesta vielä vuoden 2021 ajan.