Etelä-Suomi

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Olemme Etelä-Suomen merkittävin maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittäjäorganisaatio.
Olemme asiakasmäärältämme sekä palvelutoiminnaltamme ja maantieteelliseltä kattavuudelta suurin ProAgria–keskuksista. Toiminta-alueellamme on noin 12 500 maatilaa ja 10 000 maaseudun mikroyritystä. Vuosittain asiantuntijapalvelujamme käyttää lähes 10 000 maatilaa tai maaseutuyrittäjää.
 
Palvelutoimintamme kattaa varsinaisen tuotannon ja talouden hallinnan lisäksi myös yrityksen strategisen johtamiseen, riskien hallintaan, yrittäjän jaksamiseen, elintarvikeketjun kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä ympäristön tilan kohentamiseen liittyvän asiantuntemuksen. 
 
Meillä on vahva rooli maaseudun elinkeinotoiminnan ja maaseutuympäristön kehittämishanketoiminnassa. Jatkoimme Manner-Suomen maaseutuohjelman tuella maatilojen, ympäristön ja maisemanhoidon, energiatehokkuuden ja maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävää hanketoimintaa. Loimme myös pienille elintarvikejalostajille edellytyksiä vientitoiminnan kehittämiseen.
 
Osallistuimme aktiivisesti alueemme elinkeinotoiminnan kehittämiseen myös seudullisen yrityspalveluyhteistyön avulla. Tavoittelimme mm. elinkeinoyhtiöiden, uusyrityskeskusten sekä muiden toiminta-alueemme elinkeinojen kehittäjätahojen kumppanina palveluverkoston varmistamista niin aloittaville kuin kasvua hakevillekin maaseutualueiden pk–yrittäjille.
 
Rakensimme edelleen yhteistyöverkostoja elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien välillä. Toteutimme yhteistyössä S-ryhmän ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa maatilayrityksen strategista suunnittelua ja kuluttajakäyttäytymisen megatrendejä luotaavan valmennuskokonaisuuden, johon osallistui n. 50 maaseutuyrittäjää.