Etelä-Suomi

Vesienhallintapalvelut

Vesienhallintapalvelut

Vesienhallintapalvelut
Liiketoimintakaupan myötä Etelä-Suomen Salaojakeskuksen asiantuntijat siirtyivät loppuvuodesta KVVY Tutkimus Oy:n palvelukseen.
Kasvukausi suosi salaojitusta suunnittelusta aina salaojien toteutukseen asti. Talven tulon viipyminen mahdollisti uusien hankkeiden maastotöiden suorittamisen pitkälle joulukuuhun.
 
Edistimme salaojituksen tärkeyttä ja merkitystä peltomaan kasvukunnon kannalta erilaisten työryhmien ja alueellisten työnäytöksien avulla. Toimme näytöksissä konkreettisesti esille salaojien kaivamista sekä huolto- ja kunnossapitoon liittyvien asioiden huomioimista. Tilaisuuksien järjestelyistä kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita, joita ilman salaojituksen edistäminen toteutuneessa laajuudessa ei olisi ollut mahdollista. 
 
Edistimme ProAgria Etelä-Suomi ry:n ylläpitämien hankkeiden myötävaikutuksella maan kasvukuntoon sekä vesitalouteen liittyviä yhdenaikaisia toimia.
 
Avustuksilla oli edelleen merkittävä vaikutus peltojen vesitalouden tilakohtaiseen parantamiseen. On tärkeää, että kuivatusta ja maanrakennetta pidetään esillä ja yritetään yhdessä paitsi ylläpitää nykyistä tasoa myös parantaa avustuksen osuutta jokapäiväisen perustekemisen kautta.
 

Kokonaisvaltaista vesienhallintaa ympäristön ehdoilla 

Työ ojitusyhtiöiden kanssa pysyi ennallaan. Toimintaamme kuuluivat edelleen lähes kaikki ojitusyhteisön ympäristössä kuuluvat toimet aina perusneuvonnasta ja kustannusositteluiden päivityksistä kokouksiin ja suunnitelmien valmistamiseen saakka.
 
Uomastojen perusparannussuunnittelun yhteydessä suunniteltiin kohteiden edellyttämien mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti kosteikot, altaat, pohjakynnykset tai muut eroosiota vähentävät ratkaisut.
 
Teimme monipuolista yhteistyötä niin WWF:n kuin Riistakeskuksen ylläpitämien hankkeiden kanssa. Työ oli molemmin puolin antoisaa. Toimeksiantojen yhteydessä pystyimme molemmin puolin kehittämään ja parantamaan yhteisiä toimintatapoja. 
 
Ympäristöön liittyy myös voimakkaasti virtavesikunnostukset sekä vaellusesteiden muutoksiin liittyvät suunnittelut. Tätä työtä teimme ja teemme jatkossakin tiiviisti yhteistyössä Hämeen kalatalouskeskuksen ja KVVY:n kanssa.
 
Rakensimme toimeksiantojen kautta myös kuntien ja kaupunkien kaava-alueille tarjottavia suunnittelupalveluja. Hulevesien hallinnan kokonaisuuteen liittyvät vesienhallinnan, elinympäristön, maiseman- ja virkistyskäyttöarvojen säilyminen sekä niiden parantuminen.
 

Muutoksen vuosi 2020

Solmitun liiketoimintakaupan kautta vesitalouden parissa toimineet ProAgrian asiantuntijat siirtyivät lokakuun alusta KVVY Tutkimus Oy:n palvelukseen. Ytimessä on vesiosaamisen keskittäminen sekä ProAgria Etelä-Suomen asiakkaille kustannustehokkaat ja entistä monipuolisemmat palvelut myös tulevaisuudessa. Kaupoista uutisoitiin 31.8.2020.
 
”Kaikkea ei voi etukäteen ennakoida, ja siinä varmasti on koko elämän ja tämän työn tekemiseenkin liittyvä suola. Pitkä työjakso ProAgria Etelä-Suomi ry:n palveluksessa ei katoa mihinkään, päinvastoin. Tästä syystä näenkin tämän kahden vahvan organisaation hienona mahdollisuutena tehdä hyvää yhteistyötä toisiaan tukien omilla vahvoilla toiminnan aloilla.”  - Janne Pulkka, Etelä-Suomen salaojakeskuksen toiminnanjohtaja