Etelä-Suomi

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
Koronavuosi kiritti meitä kehittämään toimintatapojamme.

 

Olemme edelleen vahvasti mukana asiakkaidemme arjessa

Päättynyt vuosi on haastanut meitä mukautumaan toimintaympäristön muutoksiin omaa organisaatiomme kehittämällä, siirtymällä yhä enemmän sähköisiin palveluihin ja suunnittelusovelluksiin sekä kehittämällä verkossa tapahtuvia asiakaskohtaamisiamme ja koulutustilaisuuksiamme.

Keväällä yllättäen puhjennut koronaepidemia lisäsi entisestään tarvetta etänä toteutettaville asiakaspalveluratkaisuille. Tarvetta on ollut sähköisen tilipalveluprosessin laajentamiseen, asiakkaan ja asiantuntijan yhteiselle sähköiselle työpöydälle, asiakaskohtaamisiin verkossa sekä uudenlaisten pienryhmä- ja koulutusfoorumien luomiseen.

Samalla painottui tarve huolenpitoon asiakkaistamme. ProAgria Etelä-Suomi oli käynnistämässä valtakunnallista asiakaspalvelukeskusta, jonka tehtävänä oli pitää yhteyttä maatilayrityksiin ja selvittää asiakkaidemme tuen tarvetta koronaepidemian pahetessa. Tätä kautta toimintamme painottui entistä enemmän myös kriisiyritysten rahoitusneuvontaan sekä yritysten työvoimakysymyksiin.

Yhä kasvava osa asiakkainamme olevista, toimintaansa kehittävistä maatiloista ja yrityksistä toimiikin myös työnantajan roolissa, minkä vuoksi henkilöstön kehittämispalvelut ja osaaminen ovatkin muodostumassa tärkeäksi osaksi asiantuntijapalvelujamme.

Jotta pystymme vastaamaan entistä tehokkaammin asiakkaidemme haasteisiin, otimme käyttöön omassa organisaatiossamme uuden palvelutiimirakenteen. Liiketoiminnan kehittämiseen keskittyy strategisen johtamisen tiimi, johon olemme keskittäneet strategiseen taloussuunnitteluun, maatilayrityksen johtamiseen henkilöstöasioihin, investointien suunnitteluun, omistajanvaihdoksiin, yhtiöittämiseen sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän ydinosaamisemme.

Tuotannon suunnittelutiimi puolestaan keskittyy pitämään huolta asiakkaistamme jokapäiväiseen arkeen liittyvän tuotannon ja talouden suunnittelussa sekä hallinnassa.

Toimintaansa monipuolistavien maaseutuyritysten huolenpidosta ja kehittämisestä vastaa puolestaan yritys- ja tilipalvelutiimi, joka nimensä mukaisesti vastaa myös tilitoimistopalveluistamme.

Kuntasektorin osuus asiantuntijapalvelujemme käyttäjänä on koko ajan kasvussa. Olemme vakiinnuttamassa asemaamme mm. kuntien elinkeinopalvelujen, maisemanhoitoratkaisujen sekä valumavesiin liittyvien suunnittelupalvelujen tuottajana. 

Otimme digiloikan

Poikkeuksellisen vuoden aikana vahvuudeksemme osoittautui valmiutemme sähköisiin palveluihin ja palvelusovelluksiin. Olemme pystyneet pitämään yhteyttä asiakkaisiimme verkossa järjestettyjen pienryhmätapaamisten, laajempien webinaarien, henkilökohtaisten etäpalaverien avulla sekä kehittämällä sähköistä tilipalveluprosessia, Minun Maatilani palvelualustaa, maatilayrityksen johtamista palvelevaa Bisnes+ -kokonaisuutta ja kotieläintuotannon ja viljelysuunnittelun sovelluksia.

Sähköisten palvelujen kehittämistahdista huolimatta olimme ja tulemme olemaan asiakkaidemme tavattavissa myös paikan päällä.