Etelä-Suomi

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta

Toimintamme perusta
Onnistumme yhdessä!

Mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa. Olemme

1. asiakkaidemme ylivoimaisin, lisäarvoa tuottava kumppani,

2. kestävästi kannattava ja vaikuttava,

3. aktiivisesti asiakkaan yrityskokonaisuutta kehittävä ja

4. suunnannäyttäjä ja arvostettu järjestö.

Meille tärkeää on asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kilpailukyky ja kannattavuus. Panostamme siihen palveluillamme ja osaamisellamme. Ydinosaamistamme ovat maatilojen ja maaseutuyritysten päivittäiseen toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen kuuluvat asiantuntijapalvelut. Näkökulmanamme ovat johtaminen, talous ja tuotanto. Ydinosaamistamme tukevat jäsen- ja asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen. Sidosryhmä- ja kumppaniverkostomme täydentävät ydinosaamistamme.

Olemme ProAgria-ryhmän jäsen sekä maaseutuneuvonnan alueellinen organisaatio, joka aloitti toimintansa 1.1.2013, kun yhdistyivät ProAgriat Etelä-Karjala, Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa ja Uusimaa.

Kehitämme suomalaista maataloutta ja maaseutua vahvalla kokemuksella ja uudistavalla otteella. Vahvuutenamme on valtakunnallinen ProAgrioiden verkosto ja tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Vuosi 2020 oli ProAgria Etelä-Suomen 174. toimintavuosi (neuvonnan juuret johtavat vuonna 1847 perustettuun Viipurin läänin maanviljelysseuraan).