Etelä-Suomi

Taloustilanne

Taloustilanne

Taloustilanne

Taloustilanteessamme tapahtui korona-epidemian vaikutuksista huolimatta selkeä parantuminen. Jo vuoden 2019 aikana tehdyt kulurakenteen keventämiseen liittyvät päätökset vähensivät henkilöstö- ja toimitilakulujamme.

Myös matkakuluissa saavutettiin merkittävä säästö, koska merkittävä osa asiakaskohtaamisistamme siirtyi verkkoon tai muuten etäpalveluna tehtäviksi.

Toimintavuoden tilinpäätös on 32 187 euroa ylijäämäinen.

Palvelumyynti säilyi maatilojen määrän vähenemisestä huolimatta edellisvuoden tasolla.