Etelä-Suomi

Meistä lyhyesti

Meistä lyhyesti

Meistä lyhyesti
Palveluja, koulutuksia ja pienryhmiä verkossa
Vuotta leimasi koronaepidemian nopea ja yllättävä leviäminen, mikä vaikutti monella tavoin myös maaseutuyrityksiin ja elinkeinotoimintaan, kuten myös oman toimintatapamme muutoksiin.
 
Monialaiset maaseutuyritykset, varsinkin palvelualalla toimivat, joutuivat kevään aikana sopeutumaan epidemian aiheuttamaan asiakaskysynnän vähenemiseen sekä rahoitusongelmiin, mikä lisäsi merkittävästi yritysasiantuntijapalvelujen ja rahoitusneuvonnan tarvetta. Omat palveluprosessimme keskittyivät entistä enemmän verkkopalvelualustojen ja -sovellusten hyödyntämiseen. Myös erilaiset koulutus- ja pienryhmätapahtumamme toteutettiin pääsääntöisesti webinaareina ja etäkokoontumisina.
 
Kevään myötä kasvoi huoli maaseutuyritysten työntekijöiden saatavuudesta etenkin puutarha- ja erikoiskasvisektorilla. ProAgria Etelä-Suomi osallistui aktiivisesti ProAgrian, MTK:n ja Suomen Kylät ry:n perustaman Töitä Suomesta Oy:n työnvälityspalvelun toimintaan sekä asiakaspalvelun toteuttamiseen työvoimahaasteita kohdanneille yrityksille.
 
Maitotilasektorilla Valion maidonhankintaosuuskuntien asiakkaat siirtyivät uuteen sopimustuotantomalliin, mikä omalta osaltaan ohjasi myös asiantuntijapalvelujen kysyntää taloussuunnittelua kohtaan.
 
Poikkeuksellinen vuosi korosti myös kotimaisen elintarvikeketjun merkitystä huoltovarmuuden säilyttämisessä.  
 
Vuosi 2020 oli ProAgria Etelä-Suomen 174. toimintavuosi.